Home

Welkom op de website van het programma ‘Organisatiegraad in de paramedische zorg’. Dit programma beoogt betere samenwerking in de regio tussen partijen in de paramedie onderling en met andere stakeholders in de zorgketen. Daarmee is het een concrete invulling van De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Op de verschillende pagina’s van deze site informeren we u over nieuws en de laatste stand van zaken, de doelstellingen en aanpak van het programma, en de partners die aan het programma een bijdrage leveren.