Programmamanager Gijs van Lieshout. Zo sta je sterker.

Gijs van Lieshout: ‘Met een gemandateerde afvaardiging van paramedici in de regio sta je sterker’

‘Organisatiegraad’ is een belangrijk thema van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022. Het doel van ‘organisatiegraad’ is dat para- medische zorgverleners meer gaan samenwerken en zo bijdragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ is inmiddels behoorlijk op stoom. Waar wordt aan gewerkt? En wat betekent dat voor jou als zorgverlener? Programmamanager Gijs van Lieshout vertelt.

Waarom heet het programma eigenlijk ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’? Organisatiegraad is een nogal abstracte term…
’Organisatiegraad is een bestuurlijke term en inderdaad niet de meest sexy benaming. Waar het om draait, is het bevorderen van de Juiste Zorg op de Juiste Plek door als paramedische zorgverleners goed samen te werken. Door een gemandateerde afvaardiging samen te stellen van de diverse paramedische beroepsgroepen in de regio, worden paramedici een sterkere gesprekspartner in het regionale overleg met andere zorgverleners en zorgverzekeraars. Het beter organiseren van de eerstelijnszorg voor degenen die zorg nodig hebben staat voorop. En ja, voor zorgverzekeraars is het van belang met bijvoorbeeld grotere partijen zaken te doen; dit levert voor elke partij schaalvoordelen op.’

Dus het doel is: samen de zorg beter vormgeven?
‘Ja, beter samenwerken is het middel waarmee we betere eerstelijnszorg willen realiseren. Wat de beste omvang is en hoe een samenwerkingsverband de meeste toegevoegde waarde kan hebben verschilt per regio. Het belangrijkste is dat we allemaal het gezamenlijke doel voor ogen houden.’

Hoe weet je met wie je moet gaan samenwerken?
‘Dat hangt af van wat er speelt in een regio. Elke regio is anders, maar voor alle regio’s geldt dat de para- medische zorg nog niet goed vertegenwoordigd is. We zijn dan ook druk bezig met het verzamelen van veel informatie om voor elke regio een helder beeld te krijgen. We willen bijvoorbeeld weten hoeveel paramedische zorgverleners er zijn, welke zorg er is en hoeveel er wordt afgenomen. Ook willen we weten wat voor soort mensen er wonen. Het maakt nogal uit of je in een krimpregio zit waar meer vergrijzing is, of in een stedelijke omgeving met meer jonge gezinnen. Belangrijk is dat iedereen van dezelfde informatie uitgaat. Alleen dan kun je je doel scherper stellen én beter inschatten wie bij je past om dat doel te bereiken en op zoek gaan naar gelijkgestemden.

Bovendien weet je dan welke kennis je nodig hebt om samen sterker te staan. Maak gebruik van ieders talent met de patiënt in het vizier!’

Hoe vertel je op een verjaardagsfeest over dit programma?
‘Ik moet altijd eerst uitleggen wat paramedici zijn: nee, géén ambulancepersoneel. Daarna vertel ik dat ik probeer om paramedici beter georganiseerd te krijgen, zodat het voor de patiënt gemakkelijker is om in één keer de juiste zorg te krijgen. Daarvoor moet je als paramedici goed van elkaar weten wat een ander doet.’

Het programma eindigt op 31 december 2022. Wat wil je dan bereikt hebben?
‘Ik ben een tevreden man als in een echt groot aantal regio’s – het doel is 25 – een duidelijke stap is gezet op het gebied van samenwerking, zoals ‘van niets tot iets’, of ‘van monodisciplinair naar multidisciplinair’. Strategie- en innovatiebureau BeBright ontwikkelde een meetlat om de vorderingen te kunnen meten. Mijn streven is dat er in elke regio een samenwerkings- verband is gerealiseerd mét mandaat. Daarvoor zijn (heldere!) samenwerkingsafspraken voldoende.’

Waar ligt jouw grootste uitdaging?
‘Voor mij als programmamanager is de grootste uitdaging om een goede afstemming te krijgen tussen de verschillende programmalijnen en verschillende uitvoerders. Dat betekent het bij elkaar brengen van ‘zakelijk en structuur’ en ‘meer organisch’. De zorg is vaak nogal organisch ingesteld en kan soms wel wat meer zakelijkheid gebruiken. Wel moet dat op de juiste manier worden gecombineerd. Dat laatste is mijn opdracht.

We hebben een goed team, een mix van mensen met een zakelijke achtergrond of een achtergrond in de zorg. We werken goed samen en geven elkaar feedback. Ik krijg bijvoorbeeld tegengas – en dat is goed – als ik te snel wil en te zakelijk praat. Wat we vanuit het programma doen, moet natuurlijk wel goed passen bij de zorgwereld. Al is een beetje een zakelijke instelling soms juist wat nodig is. Een andere uitdaging is ook wat boter bij de vis te krijgen: we willen komen tot een structurele financierings- bron zodat samenwerkingsverbanden gemakkelijker opgezet kunnen worden. Hoe is nog niet duidelijk, maar weet dat we er druk mee bezig zijn.’

Waar ben je trots op?
‘We hebben een goede methode om objectieve informatie te kunnen geven en de zorgverleners te inspireren door te laten zien wat er in de regio allemaal kan. Ook zijn er een aantal dialoogsessies met paramedici geweest die positief verliepen. Mensen zeggen dat ze er graag mee verder gaan.
Ook ben ik trots op het platform waar de mensen in de verschillende samenwerkingsverbanden kennis en ervaring kunnen uitwisselen. We gaan nog veel meer informatie op het platform zetten, zodat paramedici enthousiast blijven en als het programma afgelopen is zelf verder kunnen.’

Wil je meedoen of heb je vragen? Stuur een mail naar info@organisatiegraad.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *