We beginnen in de volgende regio’s

Het Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg werkt sinds 2021 aan samenwerking tussen paramedici in de regio en heeft als doel om samenwerking te bevorderen en organiseren. Het programma is een initiatief van het Ministerie van VWS, PPN, PFN, ZN, NZa, KNGF en SKF. We helpen nieuwe en bestaande regionale samenwerkingsverbanden en netwerken met hun organisatie.

Natuurlijk wordt er al veel samengewerkt, regionaal of in het kader van een specialisme of aandachtsgebied. Misschien is er al een gezamenlijke inkoop. In het programma organiseren we mandaat voor de paramedie, zodat zorgvraagstukken in de regio gezamenlijk kunnen worden aangepakt. We helpen bij het maken van een multidisciplinair plan, het opzetten van een netwerk of op weg naar een volgende stap. We stellen steeds de vraag: wat wil je met de samenwerking bereiken?

We beginnen in maart en april in deze regio’s
Samenwerkingsverbanden en netwerken in de onderstaande regio’s hebben via de ROS of beroepsorganisatie bericht ontvangen dat het programma binnenkort begint.

  • Friesland
  • Zeeland
  • West Noord-Brabant
  • Agglomeraat Haarlem
  • Rijnmond/Drechtsteden
  • Zuid-Limburg

Later dit jaar worden ook andere regio’s, die na de zomer starten, bekend gemaakt. Wil je meer weten over het programma? Meld je dan aan voor het Platform ‘Samen sterk in de regio’.

Wat zijn de volgende stappen?
Binnenkort ontvang je, via jouw eigen beroepsvereniging en ROS van jouw regio, meer informatie over de planning en inhoud van Organisatiegraad. Je kunt je dan ook inschrijven voor de eerste bijeenkomsten in de regio. Ook op het platform en website organisatiegraad.nl informeren we je over de ontwikkelingen en data.

Platform ‘Samen sterk in de regio’.
Ken je het Platform ‘Samen sterk in de regio’ al? Op het platform delen we informatie en tools over het programma Organisatiegraad en kom je in contact met andere samenwerkingsverbanden. Het platform is er voor alle paramedische netwerken en samenwerkingsverbanden. Met dit formulier kun je je aanmelden voor het platform. Je krijgt binnen twee werkdagen een mail met je toegang en uitleg over het platform.

Vragenlijst

Voordat we beginnen willen we je ook vragen om de vragenlijst in te vullen, zodat we een goede start kunnen maken! Je vindt de vragenlijst hier. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Bedankt voor je hulp!

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Helena Smit, programmamedewerker Organisatiegraad, via info@organisatiegraad.nl