‘Allemaal hetzelfde doel, nu moeten we elkaar vinden’

Het Paramedisch Platform Zuid Kennemerland (PP-ZK)

In 2020 begon het PP-ZK met de vraag: hoe kunnen we als paramedici samenwerken en aan de tafel komen in de regio? Eerst was het zoeken. In de samenwerking werk je aan onderwerpen die niets met behandelingen te maken hebben. Het PP-ZK keek daarom eerst naar dat wat paramedici bond. Naar hoe ze konden samenwerken. Gaandeweg kreeg het platform steeds verder vorm. De kartrekkers werkten anderhalf jaar aan het platform. In die periode zijn de monodisciplinaire beroepsgroepen zich gaan organiseren. De ene groep is al heel ver en de ander staat nog aan het begin. Want het kost tijd om elkaar te vinden en daarna samen een officiële gesprekspartner te worden voor stakeholders in de regio.

Het platform nu
Op dit moment wordt het platform geformaliseerd. Eind januari zaten de kartrekkers met de notaris om tafel en binnenkort worden de handtekeningen gezet. Doel voor het eerste kwartaal van 2022 is om te komen tot een officiële coöperatie, met een vast bestuur van actieve leden uit de betrokken disciplines. Intussen wordt er gewerkt aan de inhoud en worden er gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders in de regio. In het bestuur en de kerngroep van PP-ZK staan de neuzen dezelfde kant op. Maar de achterban is belangrijk en nog erg verschillend.

De volgende stappen
Zilveren Kruis, de  huisartsen-coöperatie, Het Spaarne Gasthuis en de gemeente zijn de volgende stakeholders waar contact mee gelegd wordt. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een krachtig aanbod voor leden. Daarbij kan aan scholing gedacht worden. Maar ook aan de ontwikkeling van multidisciplinaire zorgpaden. Het platform krijgt de functie van een paraplu en zorgt voor samenhang en verbinding.

Het programma Organisatiegraad
De bijeenkomsten van het programma gaven inzicht en duidelijkheid over de zorg binnen de regio. Paramedici werden geprikkeld om mee te doen. Het programma kan praktijken die nog niet samenwerken, bijvoorbeeld kleinere praktijken die er baat bij hebben zich te verenigen, betrekken.

De wens van het PP-ZK is dat personen die de kar trekken van een regionale eerstelijns zorgorganisatie hiervoor correct bekostigd worden. In andere settings is dat volgens het bestuur en kernteam van het PP-ZK al vanzelfsprekend en voor de  paramedici niet. Dat dient permanent veranderd te worden, zo meent PP-ZK. PP-ZK: ‘Een goede organisatie blijft bestaan door goed bestuur en leiderschap. Dat kost geld maar verdient zich eenvoudig terug’.

Met dank aan Saskia van Bockel en Franka Fels.

Links: