Nieuwe dialoogsessies in Rijnmond & Drechtsteden én Zuid-Limburg

Op persoonlijke titel is het lastig om direct afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties. Als je samenwerkt met andere paramedici lukt dat wel.  Op regionale schaal kun je daadwerkelijk goede afspraken maken met samenwerkingspartners voor grote patiëntgroepen. Regionaal organiseren levert meer voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen.

Misschien werk je al samen, misschien ga je nog beginnen. Het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg helpt paramedici bij het opzetten van een nieuwe samenwerking en het professionaliseren van bestaande samenwerking tussen paramedici. Zo kun je nóg betere zorg verlenen.

Is het mogelijk om in jouw regio betere afspraken te maken voor patiënten? Hoe maak je samen die afspraken? We nodigen je uit om in jouw regio met elkaar samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Samen kun je afspraken maken in de regio, met andere professionals over goede zorg.

Dialoogsessies

We beginnen met twee dialoogsessies. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren we bijvoorbeeld een regiobeeld, met paramedische zorggegevens. Daarnaast kijken we samen welke netwerken er nu actief zijn in de regio en hoe we elkaar kunnen versterken. Kortom: we gaan samen concreet aan het werk om deze regio beter te organiseren!

Regio Rijnmond & Drechtsteden
Dialoogsessie 1:  19 mei 2022 | 18.00-20.30 uur https://www.eventbrite.com/e/274640385787
Dialoogsessie 2 (vervolg):  9 juni 2022 | 18.00-20.30 uur https://www.eventbrite.com/e/322991124147

Regio Zuid-Limburg
Dialoogsessie 1:  17 mei 2022 | 18.00-20.30 uur
https://www.eventbrite.com/e/274640175157
Dialoogsessie 2 (vervolg):  31 mei 2022 | 18.00-20.30 uur
https://www.eventbrite.com/e/321651818247

Voor wie zijn deze bijeenkomsten?
Logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten.

Platform: Samen Sterk in de Regio. Meld je aan!
Op het platform ‘Samen Sterk in de Regio’ vind je tools, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kun je ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici uit het land. Meld je aan via:

Platform: Samen Sterk in de Regio. Meld je aan!
Op het platform ‘Samen Sterk in de Regio’ vind je tools, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kun je ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici uit het land. Meld je aan via: