Eerste uitkomsten van de dialoogsessies

In april begonnen de dialoogsessies voor de eerste zes regio’s en inmiddels zijn bijna alle rondes achter de rug. Met aanwezigen uit alle paramedische disciplines en heel verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. Tijdens de bijeenkomsten werd per regio het regiobeeld gedeeld en spraken deelnemers met elkaar over de bestaande netwerken. Daarnaast beantwoordden paramedici vragen over de bestaande netwerken.

Behartigen die netwerken op dit moment de belangen van alle paramedici? Dat doen ze deels. De bestaande netwerken zijn vaak zorginhoudelijk en specialistisch. Ze ondersteunen op het gebied van kennis en persoonlijk contact. Het is een plek om te sparren en elkaar te helpen. Breder multidisciplinair contact kan de samenwerkingsverbanden versterken. Daar liggen kansen. Zo’n samenwerking kan paramedici ook op een andere manier vertegenwoordigen en een helder aanspreekpunt zijn voor stakeholders als ziekenhuizen, de gemeente en zorgverzekeraars. Vanuit die stakeholders is de behoefte aan een aanspreekpunt er trouwens ook. Bijvoorbeeld om afspraken te maken over verwijzen, om beter samen te werken en gebruik te maken van elkaars kennis.

De deelnemers zagen verbeterpunten als het gaat om patiëntenzorg. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de vindbaarheid van zorgverleners en het doorverwijzen. Ook voor de patiëntenzorg wordt multidisciplinair samenwerken genoemd. Er is behoefte aan korte lijnen. Zo verwijs je patiënten beter door naar de juiste zorgverlener.
Was er voor jouw regio al een dialoogsessie? Op het platform Samen sterk in de regio vind je, in de regio-groepen, de presentatie en resultaten.

Nieuwe dialoogsessies
Na de zomer, in september, komen er nieuwe dialoogsessies in nieuwe regio’s. De datums staan binnenkort op het platform Samen sterk in de regio. Heb je je nog niet aangemeld voor het platform? https://www.organisatiegraad.nl/aanmelden-platform/