Als we met z’n allen laten zien dat samenwerken effect heeft, dan laten we meteen zien wat de voordelen zijn.

Anne van Dam is ergotherapeut, praktijkeigenaar van Ergotherapie van Dam en, samen met zeven bestuursleden, voorzitter van samenwerkingsverband PPN Meierijstad. Het samenwerkingsverband deed mee tijdens de pilotsessies van Organisatiegraad en Anne is kernteamlid voor de regio Meierijstad.

Hoe begon PPN Meierijstad?
‘We begonnen, eigenlijk op initiatief van de ROS, met een klein groepje waarin alle disciplines vertegenwoordigd waren. En nu staat het. We zijn breed vertegenwoordigd met een diëtist, fysiotherapeut, oefentherapeuten, een logopedist, twee ergotherapeuten en een huidtherapeut. We zijn een vaste groep met mooie plannen voor de toekomst. Dat is heel mooi. Maar in het begin was het nog wel eens lastig.’

Hoe kwam dat, dat het lastig was?
‘Eigenlijk was het niet onze eigen hulpvraag, de ROS vroeg ons. En dan is het nog best lastig om mensen in te laten zien wat het belang is van samenwerken en de tijd die je steekt in die samenwerking. Veel bestaande samenwerkingen zijn diagnosegroepen, dat is meteen een stuk praktischer. Dit is grootser en gaat om algemene samenwerking. Het is op korte termijn minder vatbaar wat op de lange termijn de voordelen zijn.’

Hoe kwam het goed?
‘Een aantal enthousiastelingen en de begeleiding. Als enthousiastelingen werden we aan de hand genomen als we dreigden af te dwalen.’

Wat leerden jullie?
‘In de eerste plaats: hoe je een samenwerking opzet, waar je moet beginnen. Dat je bijvoorbeeld per discipline je achterban eerst in kaart moet brengen. Wie werken er eigenlijk in de regio en hoe kun je die mensen bij elkaar brengen? En, vervolgens, wat de grote lijnen zijn. Wat VWS wil en de tendens is in het land. Als je aan het behandelen bent, dan ben je daar niet zo van op de hoogte. Dus dat moet je leren. En ten slotte, ook belangrijk, hoe organiseer je een multidisciplinaire bijeenkomst?’  

Wat hebben jullie al bereikt?
‘We kregen een tip. De huisartsengroep in de regio begon met een project op het gebied van wijkgericht werken in de ouderenzorg. We kregen de tip: zij zijn ermee bezig. En toen hebben we ze benaderd. Anders was dat nooit zo gebeurd.’

Maar er is ook een monodisciplinair voorbeeld. ‘Ook als ergotherapeuten kwamen we bij elkaar. We bespraken wat goed gaat en waar we elkaars hulp nodig hebben. We besloten de handen ineen te slaan richting de gemeente. Een paar afgevaardigden zochten contact met de gemeente en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Zonder samenwerking blijft het heel beperkt. Met een kleinere groep lukte het niet om in gesprek met de gemeente te gaan. Nu lukte het wel. Als je het samen doet dan lukt het.’

Wat zijn jullie volgende stappen?
‘We hebben onlangs een enquête gedaan onder leden, over onze meetings. We wilden ook weten wat zíj willen bereiken met de samenwerking. Er kwamen veel goede dingen uit, bijvoorbeeld de werkgroepen. We gaan werkgroepen oprichten voor bijvoorbeeld communicatie, inwoners (hoe betrek je inwoners?) en organisatie. Iedereen kan zo een steentje bijdragen op een vlak dat hij of zij interessant vindt. En we willen in het najaar een gezamenlijke dag organiseren voor PPN Meierijstad. Dat is dan iets voor de werkgroep organisatie.’  

Wat kan het programma Organisatiegraad voor jullie doen?
‘We willen graag dat al onze leden zich aanmelden voor het platform, zodat we voortaan alle communicatie via het platform kunnen doen. In plaats van bijvoorbeeld via de mail. Dat het platform de plek wordt waar alles samenkomt en ook onze community wordt. Het bestuur is enthousiast over het platform. Op het platform kunnen verschillende regio’s hun ervaring delen. Bijvoorbeeld door er nieuwsbrieven op te zetten. Als ik weet dat iets ergens anders goed werkt, dan wil ik dat graag weten. Dan hoef ik het wiel niet zelf uit te vinden. Deel die nieuwsbrieven op het platform.  

En natuurlijk een structurele financiële vergoeding voor de besturen van samenwerkingsverbanden. Iets waarvan je weet dat je er meerdere jaren iets aan hebt.’

Welke tips heb je voor andere samenwerkingsverbanden?
‘Breng je achterban snel kaart betrek ze erbij, samen kun je beter organiseren. Wij bleven te lang met een klein groepje. En deel nieuws, houd mensen op de hoogte van alle ontwikkelingen. Ten slotte, als  mensen er negatiever instaan, zo van: het is in de avond en ik krijg er niet voor betaald. Blijf daar niet in hangen. Als we met z’n allen laten zien dat de samenwerking effect heeft dan zien we allemaal het voordeel ook vanzelf. Als je blijft hangen, dan komt er niets tot stand en daar wordt de kwaliteit van zorg ook niet beter van.’

Meld je aan voor het Platform Samen sterk in de regio en bekijk de video van ons programma! https://www.organisatiegraad.nl/aanmelden-platform/

https://www.organisatiegraad.nl/aanmelden-platform/