Nog nooit op zo’n grote schaal en als landelijk initiatief. We doen ons beste best.

‘Ik zou het mooi vinden als we straks 25 samenwerkingsverbanden in beeld hebben gebracht, op weg hebben geholpen en hen kunnen helpen om de samenwerking voort te zetten. Dat het duurzaam is. Voor zorgverzekeraars, verzekerden en samenwerkingsverbanden. Dat we als zorgverzekeraars samenwerkingsverbanden positief kunnen enthousiasmeren.’ Frits van Trigt is projectleider Programmalijn A voor het Programma Organisatiegraad.

‘Het is mijn missie om zorgverleners te bewegen tot samenwerking en ze de meerwaarde van die samenwerking te laten ervaren. Daarvoor neem ik mijn ervaring mee, bijvoorbeeld vanuit het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Fysiogroep Haaglanden. Bij Haaglanden zag ik hoeveel waarde samenwerken kan hebben. Hoe het mensen – in dit geval fysiotherapeuten – plezier kan geven, ook al staan ze er in het begin misschien aarzelend tegenover. We kunnen veel bereiken met het Programma Organisatiegraad. In Programmalijn A inventariseren we de regio’s, organiseren we dialoogsessies, creëren we regiobeelden en het Platform Samen sterk in de regio.’

Waar staat het programma nu?
‘De regiobeelden maakten we samen met BeBright. Ze zijn echt nieuw en substantieel anders dan de beelden die we de afgelopen 25 jaar hadden. Toen bestonden er alleen regiobeelden van de zorg die werd vergoed vanuit de zorgverzekeringswet, met open data. Maar die waren niet goed toepasbaar voor de paramedie.

Dankzij de regiobeelden krijgen samenwerkingsverbanden een beeld van de behoeften binnen de regio. Ze zien waar kansen liggen: qua populatie of mogelijkheden tot samenwerking. Misschien wist je eerder al ergens in de kantlijn dat er bij bijvoorbeeld de logopedie of ergotherapie iets speelde. We delen de regiobeelden, maar spreken niet alleen over inhoud. We bespreken ook met elkaar waar je tegenaan loopt en hoe je werkt aan het samenstellen en verder ontwikkelen van een samenwerkingsverband.’

Op welke manier kan het programma handvatten bieden?
We hebben meer dan een half jaar tijd uitgetrokken per deelnemende regio. Met het team van het programma, BeBright en de ROS-organisaties kunnen we helpen bij het organiseren. Zo is het programma opgebouwd. We hebben de tijd om awareness te laten groeien, met reflectiemomenten voor die zorgverleners, om zich af te vragen: waar doen we het voor?

Zorgverleners richten zich snel op de inhoud als het gaat om samenwerken. Ik denk dat de organisatie van het samenwerken zelf ook belangrijk is en zie dat er een slag wordt gemaakt. Dat komt door het programma. Je leert van elkaar. Je leert in te zien dat je in het begin intuïtief samenwerkt en dat nu meer structuur kunt geven.

Ik woon af en toe een dialoogsessie bij en dan zie ik verwondering. ‘Oh, wij zijn ook bezig. Zijn jullie daar al? Zijn jullie met zoveel? Zijn jullie daarmee bezig? Dat willen wij ook, maar we weten nog niet precies hoe.’ Dat soort verwondering vind ik mooi. Zo leer je van elkaar.’

Ben je tevreden?
Ik moet echt zeggen: het gaat goed. Ik denk dat we straks in de eerste helft van 2023 in goed contact staan met 25 samenwerkingsverbanden. Dat die weten wat er in hun regio speelt wat de zorg betreft, dat die zorg breder is dan alleen de paramedie.’    

Wat gaat er minder goed?
Dat kan ik pas over vijf jaar zeggen. Dit is een volledig nieuw traject. Er is echt nog nooit op zo’n grote schaal en vanuit een landelijk initiatief ondersteuning geboden – of belang gehecht – aan samenwerking. Voorheen keken we naar de zorgsoort of keken we binnen een regio steeds opnieuw naar wat we kunnen doen. Deze opzet, met zo’n lange doorlooptijd, is volledig nieuw. Voor alle betrokkenen. Misschien zou je dingen soms sneller willen, maar dat kan niet altijd. Het draagvlak voor de organisatie van samenwerken verschilt per regio. Eigenlijk is deze hele exercitie, die begon bij de bestuurlijke afspraken, een nieuw begin.

Wat ik wel weet, en dat is een belangrijke kant van dit verhaal, is dat iedereen in het programma zijn stinkende best doet, met de juiste intentie. Iedereen is dedicated, bevlogen en wil het programma laten slagen. We doen ons beste best.

Op welke manier doe jij je stinkende best?
Ik haak de zorgverzekeraars aan die eerder aan de zijlijn meeluisterden. Ik praat ze bij en vertel samenwerkingsverbanden wat de zorgverzekeraars kunnen bieden. Zorgverleners zijn betrokken.

Ten slotte, wat is je advies?
We kunnen altijd van elkaar leren, hoe tegenovergesteld je misschien ook denkt.

Frits van Trigt is vanaf het begin, januari 2021, betrokken bij het Programma Organisatiegraad. Hij vertegenwoordigt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en is projectleider van Programmalijn : Inspiratie en Inzicht. Frits heeft als fysiotherapeut in achtergrond in de fysiotherapie en werkt op dit moment als zorgexpert paramedie bij Menzis.