Dialoogsessies Gouda eo, Lelystad eo en stadsgewest Amersfoort

De datums voor de volgende regio’s zijn bekend! Tijdens de bijeenkomsten presenteren we bijvoorbeeld een regiobeeld, met paramedische zorggegevens. Daarnaast kijken we samen welke netwerken er nu actief zijn in de regio en hoe we elkaar kunnen versterken. Kortom: we gaan samen concreet aan het werk om deze regio beter te organiseren! We nodigen je van harte uit voor: 

Regio Gouda eo

Regio Lelystad eo

Regio Stadsgewest Amersfoort

Meer informatie over de sessies
Op persoonlijke titel is het lastig om direct afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties. Als je samenwerkt met andere paramedici lukt dat wel. Op regionale schaal kun je daadwerkelijk goede afspraken maken met samenwerkingspartners voor grote patiëntgroepen. Regionaal organiseren levert meer voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen. Misschien werk je al samen, misschien ga je nog beginnen. Het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg helpt paramedici bij het opzetten van een nieuwe samenwerking en het professionaliseren van bestaande samenwerking tussen paramedici. Zo kun je nóg betere zorg verlenen.

Voor wie zijn deze bijeenkomsten?
Logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten. Vragenlijst Samen sterk in de regio Omdat je werkzaam bent in deze regio, vragen we je om onze vragenlijst in te vullen. Dat is belangrijk omdat we in het programma zoveel mogelijk rekening willen houden met de bestaande samenwerkingsverbanden. Jouw antwoorden helpen daarbij. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten: https://forms.gle/QyYQ6whYjowET1De7