Herinnering! Dialoogsessies Lelystad, Gouda en Eemland

Op persoonlijke titel is het lastig om direct afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties. Als je samenwerkt met andere paramedici lukt dat wel. Op regionale schaal kun je daadwerkelijk goede afspraken maken met samenwerkingspartners voor grote patiëntgroepen. Regionaal organiseren levert meer voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen.

Misschien werk je al samen, misschien ga je nog beginnen. Het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg helpt paramedici bij het opzetten van een nieuwe samenwerking en het professionaliseren van bestaande samenwerking tussen paramedici. Zo kun je nóg betere zorg verlenen. Komende maanden organiseren we bijeenkomsten voor samenwerkingsverbanden en netwerken in jouw regio, de dialoogsessies. We nodigen je daar graag voor uit.

Dialoogsessies
De dialoogsessies voor jouw regio staan al gepland en er is nog genoeg ruimte. Dus meld je vooral aan! Tijdens de bijeenkomsten presenteren we bijvoorbeeld een regiobeeld, met paramedische zorggegevens. Daarnaast kijken we samen welke netwerken er nu actief zijn in de regio en hoe we elkaar kunnen versterken. Kortom: we gaan samen concreet aan het werk om deze regio beter te organiseren!

We nodigen je van harte uit voor: 

Regio Gouda eo
Dialoogsessie 1: maandag 12 september 2022 | 18.00-20.30 uur
Dialoogsessie 2 (vervolg): dinsdag 27 september 2022 | 18.00-20.30 uur

Regio Lelystad eo
Dialoogsessie 1: maandag 24 oktober 2022 | 18.00-20.30 uur
Dialoogsessie 2 (vervolg): dinsdag 8 november 2022 | 18.00-20.30 uur

Regio Eemland
Dialoogsessie 1: dinsdag 13 september 2022 | 18.00-20.30 uur
Dialoogsessie 2 (vervolg): maandag 26 september 2022 | 18.00-20.30 uur

Voor wie zijn deze bijeenkomsten?
Logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten.

Vragenlijst Samen sterk in de regio
Omdat je werkzaam bent in deze regio, vragen we je om onze vragenlijst in te vullen. Dat is belangrijk omdat we in het programma zoveel mogelijk rekening willen houden met de bestaande samenwerkingsverbanden. Jouw antwoorden helpen daarbij. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten: [knop] https://forms.gle/QyYQ6whYjowET1De7

Platform: Samen Sterk in de Regio. Meld je aan!
Op het platform ‘Samen Sterk in de Regio’ vind je tools, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kun je ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici uit het land. Meld je aan via https://www.organisatiegraad.nl/aanmelden-platform/

Heb je een vraag?
Neem dan contact op met Helena Smit, programmamedewerker Organisatiegraad Paramedische Zorg, via info@organisatiegraad.nl