Aanpak

Om de doelstelling van samenwerken in de regio optimaal te kunnen invullen, is het programma opgedeeld in drie programmalijnen, elk met een eigen focus.

Programmalijn A – Inspiratie en inzicht

  • Regiobeelden met aandacht voor paramedische zorg
  • Nulmeting samenwerkingsverbanden en regionale netwerken
  • Ontwikkelen en inrichten van een community platform

Programmalijn B – Begeleiding

  • Oprichtingsondersteuning
  • Strategische en praktische ondersteuning
  • Trainingen
  • Ontwikkelen van een toolkit

Programmalijn C – Randvoorwaarden

  • Onderzoeken structurele financieringsmogelijkheden
  • Praktische belemmeringen wegnemen
  • Vliegende brigade