Auteursarchief: Babette Langbroek

Nieuwe trainingen

Voor november en december hebben we nieuwe trainingen toegevoegd aan de agenda van het platform Samen sterk in de regio.

Bijvoorbeeld:

 • Masterclass communicatie, dinsdag 1 november (avond, online)
 • Veranderen, woensdag 2 november (dag, op locatie)
 • Financieel management (basis), vrijdag 11 november (ochtend, op locatie)
 • Tweedaagse training projectmanagement, woensdag 23 en woensdag 30 november (dag, op locatie)
 • Veranderen, dinsdag 29 november (dag, op locatie)
 • Samenwerken, Woensdag 30 november (dag, op locatie)
 • Masterclass communicatie, donderdag 1 december (avond, online)

Schrijf je in via het platform of deze website.

Herinnering! Dialoogsessies Lelystad, Gouda en Eemland

Op persoonlijke titel is het lastig om direct afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties. Als je samenwerkt met andere paramedici lukt dat wel. Op regionale schaal kun je daadwerkelijk goede afspraken maken met samenwerkingspartners voor grote patiëntgroepen. Regionaal organiseren levert meer voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen.

Misschien werk je al samen, misschien ga je nog beginnen. Het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg helpt paramedici bij het opzetten van een nieuwe samenwerking en het professionaliseren van bestaande samenwerking tussen paramedici. Zo kun je nóg betere zorg verlenen. Komende maanden organiseren we bijeenkomsten voor samenwerkingsverbanden en netwerken in jouw regio, de dialoogsessies. We nodigen je daar graag voor uit.

Dialoogsessies
De dialoogsessies voor jouw regio staan al gepland en er is nog genoeg ruimte. Dus meld je vooral aan! Tijdens de bijeenkomsten presenteren we bijvoorbeeld een regiobeeld, met paramedische zorggegevens. Daarnaast kijken we samen welke netwerken er nu actief zijn in de regio en hoe we elkaar kunnen versterken. Kortom: we gaan samen concreet aan het werk om deze regio beter te organiseren!

We nodigen je van harte uit voor: 

Regio Gouda eo
Dialoogsessie 1: maandag 12 september 2022 | 18.00-20.30 uur
Dialoogsessie 2 (vervolg): dinsdag 27 september 2022 | 18.00-20.30 uur

Regio Lelystad eo
Dialoogsessie 1: maandag 24 oktober 2022 | 18.00-20.30 uur
Dialoogsessie 2 (vervolg): dinsdag 8 november 2022 | 18.00-20.30 uur

Regio Eemland
Dialoogsessie 1: dinsdag 13 september 2022 | 18.00-20.30 uur
Dialoogsessie 2 (vervolg): maandag 26 september 2022 | 18.00-20.30 uur

Voor wie zijn deze bijeenkomsten?
Logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten.

Vragenlijst Samen sterk in de regio
Omdat je werkzaam bent in deze regio, vragen we je om onze vragenlijst in te vullen. Dat is belangrijk omdat we in het programma zoveel mogelijk rekening willen houden met de bestaande samenwerkingsverbanden. Jouw antwoorden helpen daarbij. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten: [knop] https://forms.gle/QyYQ6whYjowET1De7

Platform: Samen Sterk in de Regio. Meld je aan!
Op het platform ‘Samen Sterk in de Regio’ vind je tools, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kun je ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici uit het land. Meld je aan via https://www.organisatiegraad.nl/aanmelden-platform/

Heb je een vraag?
Neem dan contact op met Helena Smit, programmamedewerker Organisatiegraad Paramedische Zorg, via info@organisatiegraad.nl

Dialoogsessies Gouda eo, Lelystad eo en stadsgewest Amersfoort

De datums voor de volgende regio’s zijn bekend! Tijdens de bijeenkomsten presenteren we bijvoorbeeld een regiobeeld, met paramedische zorggegevens. Daarnaast kijken we samen welke netwerken er nu actief zijn in de regio en hoe we elkaar kunnen versterken. Kortom: we gaan samen concreet aan het werk om deze regio beter te organiseren! We nodigen je van harte uit voor: 

Regio Gouda eo

Regio Lelystad eo

Regio Stadsgewest Amersfoort

Meer informatie over de sessies
Op persoonlijke titel is het lastig om direct afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties. Als je samenwerkt met andere paramedici lukt dat wel. Op regionale schaal kun je daadwerkelijk goede afspraken maken met samenwerkingspartners voor grote patiëntgroepen. Regionaal organiseren levert meer voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen. Misschien werk je al samen, misschien ga je nog beginnen. Het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg helpt paramedici bij het opzetten van een nieuwe samenwerking en het professionaliseren van bestaande samenwerking tussen paramedici. Zo kun je nóg betere zorg verlenen.

Voor wie zijn deze bijeenkomsten?
Logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten. Vragenlijst Samen sterk in de regio Omdat je werkzaam bent in deze regio, vragen we je om onze vragenlijst in te vullen. Dat is belangrijk omdat we in het programma zoveel mogelijk rekening willen houden met de bestaande samenwerkingsverbanden. Jouw antwoorden helpen daarbij. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten: https://forms.gle/QyYQ6whYjowET1De7

Nieuw! De trainingen projectmanagement, samenwerken en masterclass communicatie

Je kunt je nu al inschrijven, via het platform Samen sterk in de regio.

Het Programma Organisatiegraad helpt besturen van samenwerkingsverbanden graag op weg. En daarom organiseren we trainingen en webinars. 

MASTERCLASS COMMUNICATIE

Datum: donderdag 22 september of dinsdag 11 oktober
Locatie: Online, Teams
Tijd: 18.30 – 20.30 uur

‘Ons samenwerkingsverband is er (bijna)! Maar hoe vertellen we het de anderen?’

Tijdens deze online masterclass ga je als bestuurder, organisator of lid van de communicatie-werkgroep praktisch aan de slag met de communicatie van jouw netwerk of samenwerkingsverband. Wat vertel je wel, niet en wanneer? Hoe betrek je collega’s, deelnemers en stakeholders of werf je leden? Wanneer en hoe maak je gebruik van een nieuwsbrief, website of social media?

We combineren theorie met praktijk, waarbij vooral de praktijk veel aandacht krijgt. Je leert over de noodzaak van communicatie, over kanalen en communicatiemiddelen. En je verwerkt de theorie meteen in de eigen communicatie en een eigen plan. De online bijeenkomst is geschikt voor beginnende en gevorderde samenwerkingsverbanden en netwerken.

Voorafgaand aan de masterclass maak ik een analyse van de communicatie van je samenwerkingsverband. Na de masterclass kun je beginnen (of ga je verder) met je eigen communicatie, inclusief een stukje begeleiding of communicatieadvies van mij. Laat iedereen maar zien dat jouw netwerk er is!

Trainer: Babette Langbroek
Aantal deelnemers: 10
Accreditatie: aangevraagd
Aanmeldlink 22 september: https://forms.gle/Mkdo5qpFCJvaCFREA
Aanmeldlink 11 oktober: https://forms.gle/g4zb6EzXtkYeMWML9 
Lees de spelregels trainingen Organisatiegraad  

TWEEDAAGSE TRAINING PROJECTMANAGEMENT

Datum: Vrijdag 30 september en vrijdag 7 oktober 2022
Locatie: Guusz, Dokter Stolteweg 92, 8025 AZ Zwolle
Tijd: Beide dagen 09.15-17.00 uur (inloop vanaf 09.00 uur)

Deze training gaat over projectmanagement. Dat wil zeggen: elke gestructureerde aanpak om binnen een bepaalde tijd en een bepaald budget een resultaat te bereiken. Bijvoorbeeld een implementatie (van beleid, een tool, een werkwijze), een procesverbetering, een campagne over een onderwerp. Dit zijn allemaal zaken die gebaat zijn bij een projectmatige aanpak.

In deze training leer je:

 • Opzetten van een project (en projectorganisatie)
 • Definiëren van projectdoelen en -kaders
 • Plannen van het project
 • Uitvoeren van het project, rapporteren en bijsturen
 • Borgen en afsluiten van een project

Trainer: Gijs van Lieshout
Aantal deelnemers: 12
Accreditatie: aangevraagd
Aanmeldlink: https://forms.gle/dv8esx4mF1uayDpw7
Lees de spelregels trainingen Organisatiegraad  


SAMENWERKEN


Datum: dinsdag 4 oktober 2022
Locatie: NVLF, Steinhagenseweg 2B, 3446 GP Woerden
Tijd: 09.15-17.00 uur (inloop vanaf 09.00 uur)

In vrijwel alle sectoren verbinden mensen en organisaties zich in netwerken en samenwerkingsverbanden rondom gedeelde vraagstukken of thema’s. Samenwerken in netwerken, allianties en strategische partnerships blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Praktische handvatten ontbreken nog. Hoe verhoud je je tot andere samenwerkingsverbanden of acteer je succesvol? Deze training over Leiderschap in samenwerken helpt belangrijke condities en rollen in samenwerkingen te doorzien en biedt handvatten om hier beter mee om te gaan. Of je nu als regisseur of als deelnemer participeert in een netwerk: de handvatten zijn relevant voor iedereen.

Middels een werkboek met de achterliggende theorie en modellen gaan we in gesprek met de deelnemers. Hierbij zoeken we naar de verbinding met de praktijk. We wisselen de theorie af met een verschillende oefeningen waarbij we het geleerde direct toepassen op hun eigen casuïstiek.

Trainer: Nikki Willems en Jolijn Uittenbogaard
Aantal deelnemers: 12
Accreditatie: aangevraagd
Aanmeldlink: https://forms.gle/d151bTS57iZny9wH7
Lees de spelregels trainingen Organisatiegraad  

Nog nooit op zo’n grote schaal en als landelijk initiatief. We doen ons beste best.

‘Ik zou het mooi vinden als we straks 25 samenwerkingsverbanden in beeld hebben gebracht, op weg hebben geholpen en hen kunnen helpen om de samenwerking voort te zetten. Dat het duurzaam is. Voor zorgverzekeraars, verzekerden en samenwerkingsverbanden. Dat we als zorgverzekeraars samenwerkingsverbanden positief kunnen enthousiasmeren.’ Frits van Trigt is projectleider Programmalijn A voor het Programma Organisatiegraad.

‘Het is mijn missie om zorgverleners te bewegen tot samenwerking en ze de meerwaarde van die samenwerking te laten ervaren. Daarvoor neem ik mijn ervaring mee, bijvoorbeeld vanuit het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Fysiogroep Haaglanden. Bij Haaglanden zag ik hoeveel waarde samenwerken kan hebben. Hoe het mensen – in dit geval fysiotherapeuten – plezier kan geven, ook al staan ze er in het begin misschien aarzelend tegenover. We kunnen veel bereiken met het Programma Organisatiegraad. In Programmalijn A inventariseren we de regio’s, organiseren we dialoogsessies, creëren we regiobeelden en het Platform Samen sterk in de regio.’

Waar staat het programma nu?
‘De regiobeelden maakten we samen met BeBright. Ze zijn echt nieuw en substantieel anders dan de beelden die we de afgelopen 25 jaar hadden. Toen bestonden er alleen regiobeelden van de zorg die werd vergoed vanuit de zorgverzekeringswet, met open data. Maar die waren niet goed toepasbaar voor de paramedie.

Dankzij de regiobeelden krijgen samenwerkingsverbanden een beeld van de behoeften binnen de regio. Ze zien waar kansen liggen: qua populatie of mogelijkheden tot samenwerking. Misschien wist je eerder al ergens in de kantlijn dat er bij bijvoorbeeld de logopedie of ergotherapie iets speelde. We delen de regiobeelden, maar spreken niet alleen over inhoud. We bespreken ook met elkaar waar je tegenaan loopt en hoe je werkt aan het samenstellen en verder ontwikkelen van een samenwerkingsverband.’

Op welke manier kan het programma handvatten bieden?
We hebben meer dan een half jaar tijd uitgetrokken per deelnemende regio. Met het team van het programma, BeBright en de ROS-organisaties kunnen we helpen bij het organiseren. Zo is het programma opgebouwd. We hebben de tijd om awareness te laten groeien, met reflectiemomenten voor die zorgverleners, om zich af te vragen: waar doen we het voor?

Zorgverleners richten zich snel op de inhoud als het gaat om samenwerken. Ik denk dat de organisatie van het samenwerken zelf ook belangrijk is en zie dat er een slag wordt gemaakt. Dat komt door het programma. Je leert van elkaar. Je leert in te zien dat je in het begin intuïtief samenwerkt en dat nu meer structuur kunt geven.

Ik woon af en toe een dialoogsessie bij en dan zie ik verwondering. ‘Oh, wij zijn ook bezig. Zijn jullie daar al? Zijn jullie met zoveel? Zijn jullie daarmee bezig? Dat willen wij ook, maar we weten nog niet precies hoe.’ Dat soort verwondering vind ik mooi. Zo leer je van elkaar.’

Ben je tevreden?
Ik moet echt zeggen: het gaat goed. Ik denk dat we straks in de eerste helft van 2023 in goed contact staan met 25 samenwerkingsverbanden. Dat die weten wat er in hun regio speelt wat de zorg betreft, dat die zorg breder is dan alleen de paramedie.’    

Wat gaat er minder goed?
Dat kan ik pas over vijf jaar zeggen. Dit is een volledig nieuw traject. Er is echt nog nooit op zo’n grote schaal en vanuit een landelijk initiatief ondersteuning geboden – of belang gehecht – aan samenwerking. Voorheen keken we naar de zorgsoort of keken we binnen een regio steeds opnieuw naar wat we kunnen doen. Deze opzet, met zo’n lange doorlooptijd, is volledig nieuw. Voor alle betrokkenen. Misschien zou je dingen soms sneller willen, maar dat kan niet altijd. Het draagvlak voor de organisatie van samenwerken verschilt per regio. Eigenlijk is deze hele exercitie, die begon bij de bestuurlijke afspraken, een nieuw begin.

Wat ik wel weet, en dat is een belangrijke kant van dit verhaal, is dat iedereen in het programma zijn stinkende best doet, met de juiste intentie. Iedereen is dedicated, bevlogen en wil het programma laten slagen. We doen ons beste best.

Op welke manier doe jij je stinkende best?
Ik haak de zorgverzekeraars aan die eerder aan de zijlijn meeluisterden. Ik praat ze bij en vertel samenwerkingsverbanden wat de zorgverzekeraars kunnen bieden. Zorgverleners zijn betrokken.

Ten slotte, wat is je advies?
We kunnen altijd van elkaar leren, hoe tegenovergesteld je misschien ook denkt.

Frits van Trigt is vanaf het begin, januari 2021, betrokken bij het Programma Organisatiegraad. Hij vertegenwoordigt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en is projectleider van Programmalijn : Inspiratie en Inzicht. Frits heeft als fysiotherapeut in achtergrond in de fysiotherapie en werkt op dit moment als zorgexpert paramedie bij Menzis.

Binnenkort beschikbaar: trainingen voor bestuurders van samenwerkingsverbanden

Het besturen van een samenwerkingsverband vereist heel andere kwaliteiten dan het behandelen van patiënten. Hoe betrek je bijvoorbeeld nu en op de langere termijn je achterban? Stuur je op projecten? Maak je die begroting?

Het Programma Organisatiegraad helpt besturen van samenwerkingsverbanden graag op weg. En daarom organiseren we binnenkort nieuwe trainingen en webinars. Centraal staan de specifieke vaardigheden die je als bestuurder van een samenwerkingsverband nodig hebt. 

Dit zijn de trainingen en webinars

 • Bestuurlijke vaardigheden. Een training waarin basisvaardigheden die je nodig hebt om een samenwerkingsverband goed in te richten en besturen centraal staan.
 • Projectmanagement. Deze training geeft je handvatten voor alle fases van een projectaanpak. Van het opzetten, plannen en uitvoeren, via het bijsturen en rapporteren, tot het borgen van resultaten.
 • Financieel management- basis. Een training voor alle bestuursleden over de basis van financieringsstromen en jaarrekeningen. Elke organisatie heeft ermee te maken!
 • Financieel management- expert. Een training voor (toekomstige) penningmeesters van samenwerkingsverbanden. Centraal staat dagelijks financieel management.
 • Veranderen. Een training waardoor je meer grip krijgt op het effectief inzetten van verandering en het omgaan met weerstand.
 • Samenwerken. Een training over succesvol samenwerken en de diverse aspecten die daarbij van belang zijn.
 • Minimaster. Een minimaster van acht avonden waarin wordt ingegaan op verschillende thema’s. Van strategisch management tot persoonlijk leiderschap, van financieel management tot samenwerken. En nog veel meer.
 • Communicatie. Je bent begonnen en dat wil je natuurlijk laten zien! Ga actief aan de slag met handige communicatietips die je direct kunt gebruiken.
 • Omgaan met werkdruk. Een webinar over diverse soorten werkdruk en technieken hoe ermee om te gaan.

De trainingen zijn in eerste instantie bedoeld voor kernteamleden en bestuurders van samenwerkingsverbanden van de regio’s die deelnemen aan het programma. Ook voor samenwerkingsverbanden uit niet-deelnemende regio’s zullen we een aantal plekken reserveren.

Binnenkort volgt op het platform meer informatie over de inhoud van de trainingen, data en het aanmelden. Houd het platform goed in de gaten en vraag ook je collega’s om zich aan te sluiten. Zo staan we samen sterk in de regio.

Als we met z’n allen laten zien dat samenwerken effect heeft, dan laten we meteen zien wat de voordelen zijn.

Anne van Dam is ergotherapeut, praktijkeigenaar van Ergotherapie van Dam en, samen met zeven bestuursleden, voorzitter van samenwerkingsverband PPN Meierijstad. Het samenwerkingsverband deed mee tijdens de pilotsessies van Organisatiegraad en Anne is kernteamlid voor de regio Meierijstad.

Hoe begon PPN Meierijstad?
‘We begonnen, eigenlijk op initiatief van de ROS, met een klein groepje waarin alle disciplines vertegenwoordigd waren. En nu staat het. We zijn breed vertegenwoordigd met een diëtist, fysiotherapeut, oefentherapeuten, een logopedist, twee ergotherapeuten en een huidtherapeut. We zijn een vaste groep met mooie plannen voor de toekomst. Dat is heel mooi. Maar in het begin was het nog wel eens lastig.’

Hoe kwam dat, dat het lastig was?
‘Eigenlijk was het niet onze eigen hulpvraag, de ROS vroeg ons. En dan is het nog best lastig om mensen in te laten zien wat het belang is van samenwerken en de tijd die je steekt in die samenwerking. Veel bestaande samenwerkingen zijn diagnosegroepen, dat is meteen een stuk praktischer. Dit is grootser en gaat om algemene samenwerking. Het is op korte termijn minder vatbaar wat op de lange termijn de voordelen zijn.’

Hoe kwam het goed?
‘Een aantal enthousiastelingen en de begeleiding. Als enthousiastelingen werden we aan de hand genomen als we dreigden af te dwalen.’

Wat leerden jullie?
‘In de eerste plaats: hoe je een samenwerking opzet, waar je moet beginnen. Dat je bijvoorbeeld per discipline je achterban eerst in kaart moet brengen. Wie werken er eigenlijk in de regio en hoe kun je die mensen bij elkaar brengen? En, vervolgens, wat de grote lijnen zijn. Wat VWS wil en de tendens is in het land. Als je aan het behandelen bent, dan ben je daar niet zo van op de hoogte. Dus dat moet je leren. En ten slotte, ook belangrijk, hoe organiseer je een multidisciplinaire bijeenkomst?’  

Wat hebben jullie al bereikt?
‘We kregen een tip. De huisartsengroep in de regio begon met een project op het gebied van wijkgericht werken in de ouderenzorg. We kregen de tip: zij zijn ermee bezig. En toen hebben we ze benaderd. Anders was dat nooit zo gebeurd.’

Maar er is ook een monodisciplinair voorbeeld. ‘Ook als ergotherapeuten kwamen we bij elkaar. We bespraken wat goed gaat en waar we elkaars hulp nodig hebben. We besloten de handen ineen te slaan richting de gemeente. Een paar afgevaardigden zochten contact met de gemeente en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Zonder samenwerking blijft het heel beperkt. Met een kleinere groep lukte het niet om in gesprek met de gemeente te gaan. Nu lukte het wel. Als je het samen doet dan lukt het.’

Wat zijn jullie volgende stappen?
‘We hebben onlangs een enquête gedaan onder leden, over onze meetings. We wilden ook weten wat zíj willen bereiken met de samenwerking. Er kwamen veel goede dingen uit, bijvoorbeeld de werkgroepen. We gaan werkgroepen oprichten voor bijvoorbeeld communicatie, inwoners (hoe betrek je inwoners?) en organisatie. Iedereen kan zo een steentje bijdragen op een vlak dat hij of zij interessant vindt. En we willen in het najaar een gezamenlijke dag organiseren voor PPN Meierijstad. Dat is dan iets voor de werkgroep organisatie.’  

Wat kan het programma Organisatiegraad voor jullie doen?
‘We willen graag dat al onze leden zich aanmelden voor het platform, zodat we voortaan alle communicatie via het platform kunnen doen. In plaats van bijvoorbeeld via de mail. Dat het platform de plek wordt waar alles samenkomt en ook onze community wordt. Het bestuur is enthousiast over het platform. Op het platform kunnen verschillende regio’s hun ervaring delen. Bijvoorbeeld door er nieuwsbrieven op te zetten. Als ik weet dat iets ergens anders goed werkt, dan wil ik dat graag weten. Dan hoef ik het wiel niet zelf uit te vinden. Deel die nieuwsbrieven op het platform.  

En natuurlijk een structurele financiële vergoeding voor de besturen van samenwerkingsverbanden. Iets waarvan je weet dat je er meerdere jaren iets aan hebt.’

Welke tips heb je voor andere samenwerkingsverbanden?
‘Breng je achterban snel kaart betrek ze erbij, samen kun je beter organiseren. Wij bleven te lang met een klein groepje. En deel nieuws, houd mensen op de hoogte van alle ontwikkelingen. Ten slotte, als  mensen er negatiever instaan, zo van: het is in de avond en ik krijg er niet voor betaald. Blijf daar niet in hangen. Als we met z’n allen laten zien dat de samenwerking effect heeft dan zien we allemaal het voordeel ook vanzelf. Als je blijft hangen, dan komt er niets tot stand en daar wordt de kwaliteit van zorg ook niet beter van.’

Meld je aan voor het Platform Samen sterk in de regio en bekijk de video van ons programma! https://www.organisatiegraad.nl/aanmelden-platform/

https://www.organisatiegraad.nl/aanmelden-platform/

Eerste uitkomsten van de dialoogsessies

In april begonnen de dialoogsessies voor de eerste zes regio’s en inmiddels zijn bijna alle rondes achter de rug. Met aanwezigen uit alle paramedische disciplines en heel verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. Tijdens de bijeenkomsten werd per regio het regiobeeld gedeeld en spraken deelnemers met elkaar over de bestaande netwerken. Daarnaast beantwoordden paramedici vragen over de bestaande netwerken.

Behartigen die netwerken op dit moment de belangen van alle paramedici? Dat doen ze deels. De bestaande netwerken zijn vaak zorginhoudelijk en specialistisch. Ze ondersteunen op het gebied van kennis en persoonlijk contact. Het is een plek om te sparren en elkaar te helpen. Breder multidisciplinair contact kan de samenwerkingsverbanden versterken. Daar liggen kansen. Zo’n samenwerking kan paramedici ook op een andere manier vertegenwoordigen en een helder aanspreekpunt zijn voor stakeholders als ziekenhuizen, de gemeente en zorgverzekeraars. Vanuit die stakeholders is de behoefte aan een aanspreekpunt er trouwens ook. Bijvoorbeeld om afspraken te maken over verwijzen, om beter samen te werken en gebruik te maken van elkaars kennis.

De deelnemers zagen verbeterpunten als het gaat om patiëntenzorg. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de vindbaarheid van zorgverleners en het doorverwijzen. Ook voor de patiëntenzorg wordt multidisciplinair samenwerken genoemd. Er is behoefte aan korte lijnen. Zo verwijs je patiënten beter door naar de juiste zorgverlener.
Was er voor jouw regio al een dialoogsessie? Op het platform Samen sterk in de regio vind je, in de regio-groepen, de presentatie en resultaten.

Nieuwe dialoogsessies
Na de zomer, in september, komen er nieuwe dialoogsessies in nieuwe regio’s. De datums staan binnenkort op het platform Samen sterk in de regio. Heb je je nog niet aangemeld voor het platform? https://www.organisatiegraad.nl/aanmelden-platform/

Nieuwe dialoogsessies in Rijnmond & Drechtsteden én Zuid-Limburg

Op persoonlijke titel is het lastig om direct afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties. Als je samenwerkt met andere paramedici lukt dat wel.  Op regionale schaal kun je daadwerkelijk goede afspraken maken met samenwerkingspartners voor grote patiëntgroepen. Regionaal organiseren levert meer voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen.

Misschien werk je al samen, misschien ga je nog beginnen. Het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg helpt paramedici bij het opzetten van een nieuwe samenwerking en het professionaliseren van bestaande samenwerking tussen paramedici. Zo kun je nóg betere zorg verlenen.

Is het mogelijk om in jouw regio betere afspraken te maken voor patiënten? Hoe maak je samen die afspraken? We nodigen je uit om in jouw regio met elkaar samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Samen kun je afspraken maken in de regio, met andere professionals over goede zorg.

Dialoogsessies

We beginnen met twee dialoogsessies. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren we bijvoorbeeld een regiobeeld, met paramedische zorggegevens. Daarnaast kijken we samen welke netwerken er nu actief zijn in de regio en hoe we elkaar kunnen versterken. Kortom: we gaan samen concreet aan het werk om deze regio beter te organiseren!

Regio Rijnmond & Drechtsteden
Dialoogsessie 1:  19 mei 2022 | 18.00-20.30 uur https://www.eventbrite.com/e/274640385787
Dialoogsessie 2 (vervolg):  9 juni 2022 | 18.00-20.30 uur https://www.eventbrite.com/e/322991124147

Regio Zuid-Limburg
Dialoogsessie 1:  17 mei 2022 | 18.00-20.30 uur
https://www.eventbrite.com/e/274640175157
Dialoogsessie 2 (vervolg):  31 mei 2022 | 18.00-20.30 uur
https://www.eventbrite.com/e/321651818247

Voor wie zijn deze bijeenkomsten?
Logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten.

Platform: Samen Sterk in de Regio. Meld je aan!
Op het platform ‘Samen Sterk in de Regio’ vind je tools, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kun je ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici uit het land. Meld je aan via:

Platform: Samen Sterk in de Regio. Meld je aan!
Op het platform ‘Samen Sterk in de Regio’ vind je tools, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kun je ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici uit het land. Meld je aan via:

‘Allemaal hetzelfde doel, nu moeten we elkaar vinden’

Het Paramedisch Platform Zuid Kennemerland (PP-ZK)

In 2020 begon het PP-ZK met de vraag: hoe kunnen we als paramedici samenwerken en aan de tafel komen in de regio? Eerst was het zoeken. In de samenwerking werk je aan onderwerpen die niets met behandelingen te maken hebben. Het PP-ZK keek daarom eerst naar dat wat paramedici bond. Naar hoe ze konden samenwerken. Gaandeweg kreeg het platform steeds verder vorm. De kartrekkers werkten anderhalf jaar aan het platform. In die periode zijn de monodisciplinaire beroepsgroepen zich gaan organiseren. De ene groep is al heel ver en de ander staat nog aan het begin. Want het kost tijd om elkaar te vinden en daarna samen een officiële gesprekspartner te worden voor stakeholders in de regio.

Het platform nu
Op dit moment wordt het platform geformaliseerd. Eind januari zaten de kartrekkers met de notaris om tafel en binnenkort worden de handtekeningen gezet. Doel voor het eerste kwartaal van 2022 is om te komen tot een officiële coöperatie, met een vast bestuur van actieve leden uit de betrokken disciplines. Intussen wordt er gewerkt aan de inhoud en worden er gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders in de regio. In het bestuur en de kerngroep van PP-ZK staan de neuzen dezelfde kant op. Maar de achterban is belangrijk en nog erg verschillend.

De volgende stappen
Zilveren Kruis, de  huisartsen-coöperatie, Het Spaarne Gasthuis en de gemeente zijn de volgende stakeholders waar contact mee gelegd wordt. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een krachtig aanbod voor leden. Daarbij kan aan scholing gedacht worden. Maar ook aan de ontwikkeling van multidisciplinaire zorgpaden. Het platform krijgt de functie van een paraplu en zorgt voor samenhang en verbinding.

Het programma Organisatiegraad
De bijeenkomsten van het programma gaven inzicht en duidelijkheid over de zorg binnen de regio. Paramedici werden geprikkeld om mee te doen. Het programma kan praktijken die nog niet samenwerken, bijvoorbeeld kleinere praktijken die er baat bij hebben zich te verenigen, betrekken.

De wens van het PP-ZK is dat personen die de kar trekken van een regionale eerstelijns zorgorganisatie hiervoor correct bekostigd worden. In andere settings is dat volgens het bestuur en kernteam van het PP-ZK al vanzelfsprekend en voor de  paramedici niet. Dat dient permanent veranderd te worden, zo meent PP-ZK. PP-ZK: ‘Een goede organisatie blijft bestaan door goed bestuur en leiderschap. Dat kost geld maar verdient zich eenvoudig terug’.

Met dank aan Saskia van Bockel en Franka Fels.

Links: