Category Archives: Geen categorie

We beginnen in de volgende regio’s

Het Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg werkt sinds 2021 aan samenwerking tussen paramedici in de regio en heeft als doel om samenwerking te bevorderen en organiseren. Het programma is een initiatief van het Ministerie van VWS, PPN, PFN, ZN, NZa, KNGF en SKF. We helpen nieuwe en bestaande regionale samenwerkingsverbanden en netwerken met hun organisatie.

Natuurlijk wordt er al veel samengewerkt, regionaal of in het kader van een specialisme of aandachtsgebied. Misschien is er al een gezamenlijke inkoop. In het programma organiseren we mandaat voor de paramedie, zodat zorgvraagstukken in de regio gezamenlijk kunnen worden aangepakt. We helpen bij het maken van een multidisciplinair plan, het opzetten van een netwerk of op weg naar een volgende stap. We stellen steeds de vraag: wat wil je met de samenwerking bereiken?

We beginnen in maart en april in deze regio’s
Samenwerkingsverbanden en netwerken in de onderstaande regio’s hebben via de ROS of beroepsorganisatie bericht ontvangen dat het programma binnenkort begint.

  • Friesland
  • Zeeland
  • West Noord-Brabant
  • Agglomeraat Haarlem
  • Rijnmond/Drechtsteden
  • Zuid-Limburg

Later dit jaar worden ook andere regio’s, die na de zomer starten, bekend gemaakt. Wil je meer weten over het programma? Meld je dan aan voor het Platform ‘Samen sterk in de regio’.

Wat zijn de volgende stappen?
Binnenkort ontvang je, via jouw eigen beroepsvereniging en ROS van jouw regio, meer informatie over de planning en inhoud van Organisatiegraad. Je kunt je dan ook inschrijven voor de eerste bijeenkomsten in de regio. Ook op het platform en website organisatiegraad.nl informeren we je over de ontwikkelingen en data.

Platform ‘Samen sterk in de regio’.
Ken je het Platform ‘Samen sterk in de regio’ al? Op het platform delen we informatie en tools over het programma Organisatiegraad en kom je in contact met andere samenwerkingsverbanden. Het platform is er voor alle paramedische netwerken en samenwerkingsverbanden. Met dit formulier kun je je aanmelden voor het platform. Je krijgt binnen twee werkdagen een mail met je toegang en uitleg over het platform.

Vragenlijst

Voordat we beginnen willen we je ook vragen om de vragenlijst in te vullen, zodat we een goede start kunnen maken! Je vindt de vragenlijst hier. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Bedankt voor je hulp!

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Helena Smit, programmamedewerker Organisatiegraad, via info@organisatiegraad.nl

Vacature: backofficemedewerker

Omschrijving
Begin dit jaar is het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg van start gegaan. Het programma Organisatiegraad maakt deel uit van het Bestuurlijk Akkoord Paramedie. Bij het programma zijn verschillende partijen betrokken, waaronder het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de NZA en de landelijke paramedische beroepsorganisaties.

Het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg wordt aangestuurd door een Taakgroep en uitgevoerd door een Programmateam, dat tot nu toe bestaat uit een programma manager, een drietal projectleiders en een programma assistent. Voor de praktische uitvoering is een extern uitvoerend bureau (BeBright) in de arm genomen, en wordt ook intensief samengewerkt met het ROS-netwerk (ROS=Regionale Ondersteunings Structuren).

Afgelopen april is de uitvoering van het programma gestart in 4 pilotregio’s. Inmiddels nadert het programma de volgende fase waarin het programma landelijk wordt uitgerold. In de landelijke uitrol worden elke twee maanden vier nieuwe regio’s toegevoegd aan het programma.

In de landelijke uitrol komt er veel extra (organisatorisch) werk op het Programmateam af. Het programmateam zoekt daarom uitbreiding met een backoffice medewerker, die fungeert als centraal aanspreekpunt voor paramedici en een aantal uitvoerende taken op zich kan nemen.

Wij zoeken iemand die:
• Communicatief vaardig is
• Een professionele uitstraling heeft
• Goed het overzicht kan krijgen en behouden, gestructureerd werkt
• Pragmatisch is ingesteld, een hands-on mentaliteit heeft
• Actief samenwerkt
• Doelgericht kan leveren
• Kan werken met courante software (Office, Zoom, etc.)
• Zelfstandig is en actief meedenkt

De werkzaamheden bestaan uit:
• Het inplannen van sessies met paramedische professionals en experts
• Uitnodigingen versturen en opvolgen
• Praktische afstemming met facilitators/experts van de sessies
• Voor dialoogsessies, trainingssessies en inzet van ‘breekijzers’
• Bijhouden van voortgangsoverzichten van de verschillende regio’s
• Praktische vragen beantwoorden met betrekking tot de dialoog- en trainingssessies

Kaders van de tijdelijke opdracht:
• Per direct beschikbaar
• Minimaal 28 uur per week
• Beschikbaar tot ten minste 31 december 2022, mogelijke uitloop tot 1 april 2023
• Tarief van maximaal 70 Euro per uur (exclusief 21% BTW)

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze tijdelijke opdracht? Dan ontvangen wij graag je C.V. en een motivatie waarom jij denkt een goede backoffice medewerker te zijn voor het programma Organisatiegraad. Ook geef je inzicht in de totale kosten die je in rekening gaat brengen. Aanbiedingen zullen beoordeeld worden op prijs, relevante ervaring en kennisgebieden, en kerncompetenties.

Reactie s.v.p. uiterlijk 30 november sturen naar Brigitte Goudappel-Brinkman: brigitte.brinkman@gmail.com Sollicitatiegesprekken vinden plaats van 1-3 december.

Meer informatie
Meer informatie over het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg kan je vinden op deze website.