Categoriearchief: Nieuws

Binnenkort beschikbaar: trainingen voor bestuurders van samenwerkingsverbanden

Het besturen van een samenwerkingsverband vereist heel andere kwaliteiten dan het behandelen van patiënten. Hoe betrek je bijvoorbeeld nu en op de langere termijn je achterban? Stuur je op projecten? Maak je die begroting?

Het Programma Organisatiegraad helpt besturen van samenwerkingsverbanden graag op weg. En daarom organiseren we binnenkort nieuwe trainingen en webinars. Centraal staan de specifieke vaardigheden die je als bestuurder van een samenwerkingsverband nodig hebt. 

Dit zijn de trainingen en webinars

 • Bestuurlijke vaardigheden. Een training waarin basisvaardigheden die je nodig hebt om een samenwerkingsverband goed in te richten en besturen centraal staan.
 • Projectmanagement. Deze training geeft je handvatten voor alle fases van een projectaanpak. Van het opzetten, plannen en uitvoeren, via het bijsturen en rapporteren, tot het borgen van resultaten.
 • Financieel management- basis. Een training voor alle bestuursleden over de basis van financieringsstromen en jaarrekeningen. Elke organisatie heeft ermee te maken!
 • Financieel management- expert. Een training voor (toekomstige) penningmeesters van samenwerkingsverbanden. Centraal staat dagelijks financieel management.
 • Veranderen. Een training waardoor je meer grip krijgt op het effectief inzetten van verandering en het omgaan met weerstand.
 • Samenwerken. Een training over succesvol samenwerken en de diverse aspecten die daarbij van belang zijn.
 • Minimaster. Een minimaster van acht avonden waarin wordt ingegaan op verschillende thema’s. Van strategisch management tot persoonlijk leiderschap, van financieel management tot samenwerken. En nog veel meer.
 • Communicatie. Je bent begonnen en dat wil je natuurlijk laten zien! Ga actief aan de slag met handige communicatietips die je direct kunt gebruiken.
 • Omgaan met werkdruk. Een webinar over diverse soorten werkdruk en technieken hoe ermee om te gaan.

De trainingen zijn in eerste instantie bedoeld voor kernteamleden en bestuurders van samenwerkingsverbanden van de regio’s die deelnemen aan het programma. Ook voor samenwerkingsverbanden uit niet-deelnemende regio’s zullen we een aantal plekken reserveren.

Binnenkort volgt op het platform meer informatie over de inhoud van de trainingen, data en het aanmelden. Houd het platform goed in de gaten en vraag ook je collega’s om zich aan te sluiten. Zo staan we samen sterk in de regio.

Eerste uitkomsten van de dialoogsessies

In april begonnen de dialoogsessies voor de eerste zes regio’s en inmiddels zijn bijna alle rondes achter de rug. Met aanwezigen uit alle paramedische disciplines en heel verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. Tijdens de bijeenkomsten werd per regio het regiobeeld gedeeld en spraken deelnemers met elkaar over de bestaande netwerken. Daarnaast beantwoordden paramedici vragen over de bestaande netwerken.

Behartigen die netwerken op dit moment de belangen van alle paramedici? Dat doen ze deels. De bestaande netwerken zijn vaak zorginhoudelijk en specialistisch. Ze ondersteunen op het gebied van kennis en persoonlijk contact. Het is een plek om te sparren en elkaar te helpen. Breder multidisciplinair contact kan de samenwerkingsverbanden versterken. Daar liggen kansen. Zo’n samenwerking kan paramedici ook op een andere manier vertegenwoordigen en een helder aanspreekpunt zijn voor stakeholders als ziekenhuizen, de gemeente en zorgverzekeraars. Vanuit die stakeholders is de behoefte aan een aanspreekpunt er trouwens ook. Bijvoorbeeld om afspraken te maken over verwijzen, om beter samen te werken en gebruik te maken van elkaars kennis.

De deelnemers zagen verbeterpunten als het gaat om patiëntenzorg. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de vindbaarheid van zorgverleners en het doorverwijzen. Ook voor de patiëntenzorg wordt multidisciplinair samenwerken genoemd. Er is behoefte aan korte lijnen. Zo verwijs je patiënten beter door naar de juiste zorgverlener.
Was er voor jouw regio al een dialoogsessie? Op het platform Samen sterk in de regio vind je, in de regio-groepen, de presentatie en resultaten.

Nieuwe dialoogsessies
Na de zomer, in september, komen er nieuwe dialoogsessies in nieuwe regio’s. De datums staan binnenkort op het platform Samen sterk in de regio. Heb je je nog niet aangemeld voor het platform? https://www.organisatiegraad.nl/aanmelden-platform/

Nieuwe dialoogsessies in Rijnmond & Drechtsteden én Zuid-Limburg

Op persoonlijke titel is het lastig om direct afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties. Als je samenwerkt met andere paramedici lukt dat wel.  Op regionale schaal kun je daadwerkelijk goede afspraken maken met samenwerkingspartners voor grote patiëntgroepen. Regionaal organiseren levert meer voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen.

Misschien werk je al samen, misschien ga je nog beginnen. Het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg helpt paramedici bij het opzetten van een nieuwe samenwerking en het professionaliseren van bestaande samenwerking tussen paramedici. Zo kun je nóg betere zorg verlenen.

Is het mogelijk om in jouw regio betere afspraken te maken voor patiënten? Hoe maak je samen die afspraken? We nodigen je uit om in jouw regio met elkaar samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Samen kun je afspraken maken in de regio, met andere professionals over goede zorg.

Dialoogsessies

We beginnen met twee dialoogsessies. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren we bijvoorbeeld een regiobeeld, met paramedische zorggegevens. Daarnaast kijken we samen welke netwerken er nu actief zijn in de regio en hoe we elkaar kunnen versterken. Kortom: we gaan samen concreet aan het werk om deze regio beter te organiseren!

Regio Rijnmond & Drechtsteden
Dialoogsessie 1:  19 mei 2022 | 18.00-20.30 uur https://www.eventbrite.com/e/274640385787
Dialoogsessie 2 (vervolg):  9 juni 2022 | 18.00-20.30 uur https://www.eventbrite.com/e/322991124147

Regio Zuid-Limburg
Dialoogsessie 1:  17 mei 2022 | 18.00-20.30 uur
https://www.eventbrite.com/e/274640175157
Dialoogsessie 2 (vervolg):  31 mei 2022 | 18.00-20.30 uur
https://www.eventbrite.com/e/321651818247

Voor wie zijn deze bijeenkomsten?
Logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten.

Platform: Samen Sterk in de Regio. Meld je aan!
Op het platform ‘Samen Sterk in de Regio’ vind je tools, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kun je ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici uit het land. Meld je aan via:

Platform: Samen Sterk in de Regio. Meld je aan!
Op het platform ‘Samen Sterk in de Regio’ vind je tools, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kun je ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici uit het land. Meld je aan via:

Meld je aan voor de dialoogsessies

De datums voor de dialoogsessies in de deelnemende regio’s zijn bekend!
De dialoogsessies zijn voor alle paramedici en afgevaardigden van bestaande paramedische netwerken: logopedie, oefentherapie, ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek en huidtherapie. Per samenwerkingsverband kunnen zich twee personen aanmelden. We organiseren bijeenkomsten voor deze regio’s:

 • Friesland
 • Zeeland
 • West Noord-Brabant
 • Agglomeraat Haarlem
 • Rijnmond/Drechtsteden
 • Zuid-Limburg

De andere regio’s, die na de zomer starten, worden later bekend gemaakt. Wil je meer weten over het programma? Meld je dan ook aan voor het Platform ‘Samen sterk in de regio’.

Regio Zeeland

Regio West Noord-Brabant

Regio Friesland

Regio Agglomeraat Haarlem

Heb je een vraag?

Neem dan contact op via info@organisatiegraad.nl

Goed nieuws over het platform ‘Samen sterk in de regio’

Platform ‘Samen sterk in de regio’.
Ken je het Platform ‘Samen sterk in de regio’ al? Op het platform delen we informatie en tools over het programma Organisatiegraad en kom je in contact met andere samenwerkingsverbanden. Het platform is er voor alle paramedische netwerken en samenwerkingsverbanden. Met dit formulier kun je je aanmelden voor het platform. Je krijgt binnen twee werkdagen een mail met je toegang en uitleg over het platform.

Vragenlijst

En dan willen we ook vragen om de vragenlijst in te vullen, die vind je hier. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Bedankt voor je hulp!

Heb je de vragenlijst al ingevuld?

Dit jaar beginnen we in verschillende regio’s met het programma Organisatiegraad. Om het programma zo goed mogelijk willen afstemmen op de wensen en doelen van bestaande samenwerkingsverbanden in de deelnemende regio’s vragen we samenwerkingsverbanden en netwerken om ons te helpen. En dat kan via onze vragenlijst. Jouw input is belangrijk!

We kunnen aan de slag. Doe je mee?

Sinds april dit jaar werkt het ‘Programma Organisatiegraad in de Paramedische Zorg’ aan samenwerking in de regio. Het programma helpt nieuwe en bestaande regionale samenwerkingsverbanden en netwerken met hun organisatie. Met een multidisciplinair plan, het opzetten van een netwerk of naar een volgende stap. Natuurlijk wordt er al veel samengewerkt, regionaal of in het kader van een specialisme of aandachtsgebied. Misschien is er al een gezamenlijke inkoop. In het programma organiseren we mandaat voor de paramedie, zodat zorgvraagstukken in de regio gezamenlijk kunnen worden aangepakt. We stellen steeds de vraag: wat wil je met de samenwerking bereiken? Het programma is een initiatief van: het Ministerie van VWS, PPN, PFN, ZN, NZa, KNGF en SKF.

Nu is het december, en waren er vier pilots in vier regio’s. Voor elke regio werd een regiobeeld opgesteld met daarin bijvoorbeeld de paramedische zorgvraag, het zorgaanbod, demografische gegevens en gezondheidsmonitor. Onderdeel waren ook de dialoogsessies, waarin onder andere wensen en ambities werden besproken.

De dialoogsessies
Kennis ophalen, kennis delen en inventariseren wat er nodig is om de organisatie van samenwerken landelijk goed neer te zetten. Dat was het doel van de dialoogsessies. Voor jou, of andere paramedici en zorgprofessionals. Per regio waren er twee bijeenkomsten waarin de betrokken samenwerkingsverbanden met elkaar spraken. De eerste bijeenkomst was voor de samenwerkingsverbanden zelf. Bij de tweede sessie sloten ook stakeholders aan. Deze sessies werden goed bezocht, zo kregen we een duidelijk beeld voor de vervolgstappen van het programma.

‘De dialoogsessies waren een combinatie tussen informatie-uitwisseling en kennismaken. En enthousiasme. Tijdens de bijeenkomsten kenden de meeste mensen elkaar niet, maar ze maakten wel meteen een vervolgafspraak. Elk samenwerkingsverband kan wel hulp gebruiken. Beginnend én vergevorderd. Of het nu om een vervolgstap gaat of het tekenen van statuten. Ook bestaande, volwassen, samenwerkingsverbanden hebben nog wel eens een vraag: hoe ga ik verder? Voor elk niveau is het programma interessant. Je kunt op elk niveau geholpen worden. Ook samenwerkingsverbanden die langer bestaan kunnen zich nu opgeven als 1 van de 25 regio’s voor de uitrol. Net zoals beginnende netwerken.’

Een aantal deelnemers spraken we, binnenkort staan de interviews met hen op onze website en het community-platform.

Wat is de volgende (of eerste) stap voor jouw netwerk of samenwerkingsverband? Dankzij de pilot en dialoogsessies weten we wat de ambities en wensen zijn van de samenwerkingsverbanden die meewerkten aan de pilot. We kunnen aan de slag.

Deze onderwerpen horen bij dat vervolg:

 • Ondersteuning aan netwerken en samenwerkingsverbanden: bij het oprichten, professionaliseren, ondersteunen (via de ROS) en verbinden.
 • Trainingen.
 • Toegang tot het community-platform ‘Samen sterk in de regio’.

We willen het programma nu landelijk uitrollen. Daarvoor kunnen netwerken en samenwerkingsverbanden zich aanmelden. Want, wat is de volgende (of eerste) stap voor jouw netwerk of samenwerkingsverband? Werk mee aan het programma of bekijk eerst onze website met informatie. Zo maken we er samen een succesvol programma van.

Meld je aan en doe mee!
Wil je eerst meer weten over het programma? Bekijk onze website https://www.organisatiegraad.nl/. Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar info@organisatiegraad.nl.

Pilots regionale samenwerking van start

In het kader van het programma organisatiegraad Paramedische Zorg zijn 4 pilots op het gebied van regionale samenwerking gestart. Het programma beoogt bij te dragen aan een sterke organisatie van paramedici in de regio. Dit is nodig om de zorg structureel anders te organiseren: gericht op preventie en het leveren van zorg in de omgeving van de patiënt. Paramedici zijn bij uitstek de professionals die hieraan kunnen bijdragen. Het programma helpt actief om meer paramedische netwerken op te richten, en om bestaande netwerken effectiever te maken.

We gaan beginnen!

Deze zomer start het programma met het bieden van ondersteuning aan vier pilotregio’s.  De pilots worden uitgevoerd door BeBright, een strategie- en innovatiebureau gespecialiseerd in gezondheid, zorg en regionale ontwikkeling. Zij werken hierbij nauw samen met de paramedische beroepsorganisaties. Het ROS netwerk zal tijdens de pilot bij de 4 regio’s starten met strategische advisering en praktische oprichtingsondersteuning. Op basis van de ervaringen die in deze pilots worden opgedaan, zal het programma een veelvoud van regio’s gaan ondersteunen in het opzetten en professionaliseren van een regionaal paramedisch netwerk.

Een vliegende start

Voor elk van de vier pilotregio’s wordt een regiobeeld ontwikkeld met daarin relevante algemene en (paramedische) zorggerelateerde gegevens. Ook worden bestaande netwerken in de pilotregio in kaart gebracht. Deze netwerken, andere geïnteresseerde paramedici en regionale stakeholders gaan in twee sessies aan de slag om het doel voor versterken van paramedische zorg in de regio te bepalen en de route hier naartoe. Dit plan vormt de start van een intensief ondersteuningstraject voor de paramedische netwerken (in oprichting).

Welke pilotregio’s doen mee?

Als pilotregio zijn de regio’s Groningen, Noordoost-Noord-Brabant, Leiden en Bollenstreek, en Twente geselecteerd.  Hierbij is bewust gekozen voor een verdeling in stedelijke en landelijke gebieden en een verdeling in regio’s waar de paramedische zorg meer en minder georganiseerd is. Ook is er rekening gehouden met geografische spreiding en bestaande interesse van de regio’s.

Samen sterk in de regio!

Wij hopen dit najaar meer te kunnen melden over de ervaringen en resultaten van deze pilots. Mochten er in de tussentijd al vragen zijn, dan kunt u een bericht sturen naar info@organisatiegraad.nl

Programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start

Woerden, 12 mei 2021. Op 1 april 2021 is het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ van start gegaan. In het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022 hebben partijen afgesproken om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen en daarmee bij te dragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek.  

Zowel vanuit het ministerie van VWS als in de regio is de urgentie uitgesproken aan meer aandacht voor en samenwerking met paramedici. De uitdagingingen van dit moment vragen daarom (o.a. toenemende vergrijzing, meer aandacht voor preventie, betaalbaarheid van de zorg).  

Om in de regio effectieve afspraken te kunnen maken over het leveren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, is het wenselijk dat paramedici georganiseerd zijn en gezamenlijk een visie op de (paramedische) zorg in de regio kunnen vormen. Dat begint bij het elkaar leren kennen en van elkaar weten wat de ander doet. Uiteindelijk leidt dit tot betere zorg voor de patiënt. Dit gaat echter niet vanzelf! 

Samenwerken in de regio levert veel voordelen op

 • Door een gemandateerde afvaardiging samen te stellen van de diverse paramedische beroepsgroepen in de regio, worden paramedici zichtbaar en een serieuze gesprekspartner in het regionale overleg met andere zorgverleners en zorgverzekeraars 
 • Het kunnen opstellen van een gezamenlijke visie ten aanzien van de (organisatie van) zorg in de regio. 
 • Het kunnen maken van afspraken over het zorgaanbod in de regio en de implementatie van de juiste zorg op de juiste plek met zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordiging en andere aanbieders. 
 • Efficiëntie kunnen behalen voor paramedische zorgverleners door regionaal samen te werken bij nascholing, inkoop, zorgtrajecten, ICT etcetera. 
 • Kennis en kunde kunnen delen binnen een regionale samenwerking.  
 • Ruimte voor innovatie creëren en nieuwe of bestaande initiatieven uitrollen. 

Met programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ beogen partijen* een stevige impuls te bieden aan het versterken van de organisatie van paramedici in de regio. Het programma helpt actief om meer multidisciplinaire samenwerkingen op te zetten, bestaande paramedische samenwerkingsverbanden effectiever en professioneler te maken en om een duurzame structuur op te zetten die samenwerkingsverbanden blijvend faciliteert.

Eerste fase: pilots

Deze zomer starten we in vier pilotregio’s met het ontwikkelen van ondersteuning bij het opzetten of versterken van een samenwerkingsverband. Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met vele partijen, waaronder de verschillende ROS’en. Ook komt er een communityplatform waar veel kennis en informatie te vinden valt en waar samenwerkingsverbanden ervaringen kunnen uitwisselen. Vanaf najaar 2021 zal het programma verder worden opgeschaald.  

De komende tijd zullen wij u regelmatig berichten over de voortgang van het programma, de thema’s die spelen en inspirerende voorbeelden die we in de praktijk tegenkomen. Gedurende het traject proberen we elk goed initiatief aan te laten haken bij het programma Organisatiegraad. Op deze manier willen we graag samenwerken aan een sterkere paramedische organisatiegraad met meer zichtbaarheid en de slagkracht voor paramedici in de regio. Kortom: Samen sterk in de regio!  

*Bij dit programma zijn onder andere betrokken: KNGF, SKF, PPN (bestaande uit: NVLF, VvOCM, EN, NVD, NVH, OVN), PFN, ZN, NZa en het ministerie van VWS.