Veelgestelde vragen vergoeding notariskosten

Sinds 1 januari 2021 kunnen regio’s die deelnemen aan het programma Organisatiegraad gemaakte notariskosten vergoed krijgen. Bekijk alle informatie daarover.

Welke kosten vallen onder de vergoeding notariskosten? 
Alle kosten waarbij een notaris nodig is worden vergoed. Dit kan gaan om het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, statuten en andere officiële documenten aangaande de samenwerking. Ook de kosten van het adviesgesprek vallen hieronder.  
Let op! De kosten kunnen per notariskantoor flink uiteenlopen. Het is daarom goed om twee of meer offertes op te vragen (bij verschillende notarissen) voordat je een keuze maakt.  

Kunnen we de kosten ook declareren op basis van de offerte?  
Nee, het is alleen mogelijk om de vergoeding aan te vragen met de uiteindelijke factuur. De factuur mag niet ouder zijn dan drie maanden. 

Onze kosten komen hoger uit dan de maximale vergoeding. Moeten we dit nog speciaal aangeven bij de aanvraag? 
Nee, dat is niet nodig. We beoordelen of de gemaakte kosten onder de vergoeding vallen en zullen de maximale vergoeding (€2420,- inclusief btw) uitkeren. 

Kunnen wij als samenwerkingsverband ook een vergoeding krijgen voor andere kosten dan notariskosten?  
Voor financiële ondersteuning voor deelnemers Programma Organisatiegraad is een andere vergoeding beschikbaar en bedraagt maximaal €3000,- inclusief btw. Meer informatie vind je hier op onze website.