Doelstellingen

Samen sterk in de regio. Dat is wat in het programma ‘Organisatiegraad’ centraal staat, want:

 1. Als professionals uit het medische en sociale domein elkaar kennen en weten wat de ander doet, kunnen zij goed samenwerken en tijdig/gericht naar elkaar verwijzen;
 2. Een gemandateerde regionale afvaardiging van de diverse paramedische beroepsgroepen kan een zichtbaar aanspreekpunt en gesprekspartner in de regio worden;
 3. Met een betere organisatiegraad kunnen op regionaal niveau afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars, patiënten(vertegenwoordigers) en andere aanbieders over implementatie van JZOJP;
 4. Regionale samenwerking helpt om bepaalde zaken efficiënter te organiseren;
 5. Paramedische zorgverleners kunnen van elkaar leren binnen een regionale samenwerking;
 6. Het geeft ruimte voor innovatie en het uitrollen van nieuwe of bestaande initiatieven.

Beoogde resultaten van het programma

Er zijn merkbare en meetbare resultaten denkbaar van een verbetering in de organisatiegraad. Zo is het succes af te leiden uit:

 • het aantal regionale paramedische samenwerkingsverbanden
 • de participatie van leden (het aantal aangesloten personen of organisaties, hoe veel leden van beroepsverenigingen betrokken zijn bij regionalisering);
 • de mate waarin er landelijke dekking is;
 • het aantal bijeenkomsten dat plaatsvindt.
 • Vliegende brigade

Aanpak

Om de doelstelling van samenwerken in de regio optimaal te kunnen invullen, is het programma opgedeeld in drie programmalijnen, elk met een eigen focus.

Programmalijn A – Inspiratie en inzicht

 • Regiobeelden met aandacht voor paramedische zorg
 • Nulmeting samenwerkingsverbanden en regionale netwerken
 • Ontwikkelen en inrichten van een community platform

Programmalijn B – Begeleiding

 • Oprichtingsondersteuning
 • Strategische en praktische ondersteuning
 • Trainingen
 • Ontwikkelen van een toolkit

Programmalijn C – Randvoorwaarden

 • Onderzoeken structurele financieringsmogelijkheden
 • Praktische belemmeringen wegnemen
 • Vliegende brigade