Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een regionaal netwerk aanmelden voor ondersteuning van het programma Organisatiegraad?

Via de diverse beroepsverenigingen (KNGF, SKF en alle onder PPN hangende beroepsverenigingen) zijn de bestaande paramedische netwerken (monodisciplinair en/of multidisciplinair) in kaart gebracht voor het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg.

Richt je een nieuw paramedisch netwerk op, of is jouw netwerk nog niet bekend bij jouw beroepsvereniging, laat het dan weten via info@organisatiegraad.nl. Dan voegen wij jouw netwerk toe aan ons overzicht.

Ik werk al multidisciplinair in mijn wijk, waarom is regionale netwerkvorming dan nodig?

Het zorglandschap verandert continu. De huidige ontwikkelingen vragen om een integrale aanpak, waarbij paramedici samenwerken met andere zorgaanbieders in de regio, zowel op wijkniveau als op regioniveau. In toenemende mate wordt door regionale overleggen (zgn. ‘regiotafels’) bepaald hoe het zorgaanbod in de regio er in de regio uit komt te zien, hoe deze zorg georganiseerd wordt en hoe deze zorg bekostigd gaat worden.  Het is wenselijk dat paramedici, naast bijv. de huisartsen, ziekenhuizen en gemeente, een serieuze gesprekspartner worden in dit regionale overleg. Dit kan alleen als er een regionaal netwerk bestaat dat gemandateerd is om afspraken te maken namens paramedici in de regio.

Wanneer kan je spreken van een regionaal paramedisch netwerk?

Er zijn landelijk al veel regionale paramedische netwerken actief. De een is verder ontwikkeld dan de andere. Allemaal hebben ze als doel dat ze gesprekspartner willen zijn voor hun samenwerkingspartners en stakeholders (bijv. ziekenhuis, gemeente of zorgverzekeraar) in de regio.

Ik wil me graag aansluiten bij een paramedisch netwerk in mijn regio, waar moet ik zijn?

Hier kan je in veel gevallen voor terecht bij je eigen beroepsorganisatie of de ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur) in jouw regio. Zij hebben dikwijls een overzicht welke netwerken bij jou in de regio actief zijn en kunnen je helpen in contact te komen met het netwerk in jouw regio.

Kan een netwerk financiële ondersteuning krijgen via het programma Organisatiegraad?

Om de ondersteuning mogelijk te maken heeft het programma een fonds ‘Regionale ondersteuningsgelden’ opgericht, met behulp van bijdragen van Zorgverzekeraars Nederland en de landelijke beroepsorganisaties NVD, EN, NVLF, NVH, VvOCM, SKF en KNGF. Met de financiële bijdrage komen we tegemoet aan zorgverleners die zich, naast hun werk, inzetten voor samenwerkingsverbanden en netwerken in de regio. Naast deze ondersteuningsgelden is het mogelijk om gemaakte notariskosten vergoed te krijgen.

Welke paramedici kunnen zich aanmelden voor het platform?

Zes paramedische disciplines werken mee aan het programma Organisatiegraad: diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie. De andere disciplines werken op bestuurlijk niveau niet mee. Voor die andere paramedici is het daarom op dit moment nog niet mogelijk om zich aan te melden. Op dit moment, want er wordt wel besproken om het platform voor alle paramedici toegankelijk te maken. We houden je op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrieven.