Omgaan met de complexiteit van samenwerken

Tijdens deze workshop van Common Eye combineer je een stukje theorie met je eigen casus of vraag over het samenwerken. Met een mooi model voor samenwerken en door verschillende brillen op te zetten. Zodat je na het symposium denkt: ‘Hé, voor die vraag heb ik nu een praktische oplossing.’ Matthijs Hemink vertelt in dit interview zelf over de workshop.

Waarom moeten paramedici deze workshop volgen?
Matthijs: ‘Goede vraag. Als het gaat om samenwerken tussen organisaties en als het gaat om een grotere groep van belanghebbenden die werken aan oplossingen en verbeteringen voor grote maatschappelijke vraagstukken, dan kan je het eigenlijk niet alleen. Je hebt elkaar nodig om tot oplossingen te komen en dan kom je in een hele nieuwe dynamiek. Met verschillende plannen en waarbij de besluitvorming soms ergens in het midden ligt, terwijl je er samen uit wilt komen. Daarom denk ik dat het, samen met een groep, heel leuk is om eens na te denken over samenwerken in de zorgketen. Wat maakt het lastig of niet en met welke mooie handvatten of perspectieven kun je oplossingen vinden of verder werken aan een goed gestroomlijnde samenwerking?’

Tijdens de workshop werkt Matthijs met het ‘kijkglas’ van Common Eye. Een model dat bestaat uit vijf condities die nodig zijn om te werken aan een goede samenwerking.

  • Heb je met elkaar een betekenisvolle, gedeelde ambitie
  • Doe je recht aan de verschillende belangen
  • Werk je vanuit een goede relatie
  • Organiseer je de samenwerking goed
  • Heb je het proces goed vormgegeven

Matthijs: ‘Dat zijn de knoppen, is het vertrekpunt. Achter elke conditie vind je een hele wereld. Over die wereld vertellen we en natuurlijk laten we zien hoe je de vijf condities voor je eigen samenwerking kunt inzetten. We beginnen de workshop dus met een stukje theoretisch kader, op een interactieve manier met voorbeelden en cartoons die aansluiten op de praktijk. Daarna komt de eigen casuïstiek. Waar loop je tegenaan? Gaat het over autonomie of bijvoorbeeld het organiseren van vertrouwen en de druk van alle dag? Niet hoog over en theoretisch, maar met elkaar. De onderlinge ontmoeting is ook waardevol.’

Voor wie is de workshop geschikt?
Matthijs: ‘Voor een heel breed publiek. Als je zelf aan het oriënteren bent, maar ook als je al stappen hebt gezet en met elkaar ziet dat het ergens nog niet loopt zoals je zou willen. En ook op verschillende niveaus: met een bestuurlijke bril of juist helemaal niet. Samenwerking is zo breed en we willen je helpen om vanuit breed perspectief naar een samenwerking te kijken. Het opbouwen van vertrouwen is bijvoorbeeld iets heel anders dan het inrichten van de praktische zaken. Je kunt verschillende invalshoeken toepassen en zo krijg je een handelingsrepertoire om een oplossing te vinden.’

Het is maandag 26 juni, twee dagen na het symposium. Wat heb je meegenomen uit de workshop als je weer werkt?
Matthijs: ‘Samenwerken kan best een uitdaging zijn en ik hoop dat het lukt om de verschillende kluwen te ontrafelen en dat je handvatten krijgt. Dat je weet: waar kan ik nou op insteken om het met elkaar nog beter vorm te geven? Of dat de samenwerking soepeler verloopt? Ik hoop dat deelnemers een week na de workshop merken dat ze tijdens een situatie waarbij ze betrokken zijn denken: ‘Hé ik heb nu twee instrumenten of handvatten waarmee ik kan experimenteren en optreden.’’

Over Matthijs
Matthijs Hemink begeleidt hele verschillende trajecten in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. Dat doet hij vanuit Common Eye: een adviesbureau dat zich helemaal richt op het vakgebied van samenwerking Matthijs werkt sinds 1,5 jaar bij Common Eye en vindt het leuk om in verschillende sectoren te werken aan het oplossen van complexe samenwerkingsvraagstukken.

Goed om te weten
Deze workshop is één van de workshops waaraan je tijdens het symposium deel kunt nemen. Een groep bestaat uit 10-15 personen. We zullen tijdens het symposium drie van deze workshops organiseren. Je hoeft je nog niet op te geven. Ruim voor het symposium delen we het blokkenschema waarin alle workshops staan, tijdens de dag bepaal je je eigen plan.

Kom naar het symposium
Heb je je nog niet aangemeld voor het Symposium Samen sterk in de regio? Doe dat dan nu!

Interview: Babette Langbroek