Van regiobeeld naar regioplan. Werk aan je vooruitziende blik

In een regiobeeld staan de belangrijkste cijfers als het gaat om de demografie (bijvoorbeeld leeftijden van inwoners), het zorgaanbod en de gezondheidskenmerken van een regio. Tijdens deze workshop kijk je naar die cijfers én naar de toekomst van de regio. 

Want, als je weet dat de vergrijzing toeneemt, wat kun je dan verwachten en wat kun je ondernemen? Op een deel van de ontwikkelingen in de regio (zoals die vergrijzing) heb je natuurlijk zelf weinig invloed. Een regiobeeld geeft je inzicht in de ontwikkelingen die op je af komen. En kun je vooruitkijken. Waar heb je wel invloed op en wat kan je wel doen? Waar kan je aan werken? Wat wordt er van jou en je vakgenoten verwacht? Want een ding is duidelijk: de rol van de paramedicus wordt alleen maar groter. 

Na het symposium
Als je deze workshop hebt gevolgd dan vertel je collega’s in de regio hoe je met behulp van data vooruit kunt kijken, om voorop te lopen in de veranderende regioJe weet waar de urgentie ligt. Voor nu en voor de toekomst.

Over de workshop
Deze workshop wordt gegeven door Daphne Moeradi en Emma Pullen van BeBright. Zij vertellen eerst over de regiobeelden. Daarna ga je zelf aan de slag om de data te interpreteren. Met vragen als: Hoe zou je deze data vertalen naar jouw situatie? Wat betekent dit beeld van de regio of de toekomst voor mij als professional? Naast de regio’s is er aandacht voor het landelijke beeld.

De workshop duurt 60 minuten en wordt twee keer gegeven. Je bepaalt tijdens het symposium zelf welke workshops je wilt volgen, aan de hand van een blokkenschema. Het blokkenschema is binnenkort beschikbaar.