Regionale ondersteuningsgelden

Sinds 1 april 2022 kunnen regio’s die deelnemen aan het programma Organisatiegraad financiële ondersteuning aanvragen. Om deze ondersteuning mogelijk te maken heeft het programma een fonds ‘Regionale Ondersteuningsgelden’ opgericht, met behulp van bijdragen van Zorgverzekeraars Nederland en de landelijke beroepsorganisaties NVD, EN, NVLF, NVH, VvOCM, SKF en KNGF. Met deze financiële bijdrage komen we tegemoet aan zorgverleners die zich, naast hun werk, inzetten voor samenwerkingsverbanden en netwerken in de regio. Op deze pagina verzamelen we de vragen en antwoorden over de ondersteuningsgelden.

Waar vind ik meer informatie?
Alle informatie over de financiële ondersteuning vind je hier.

Voor wie zijn de Regionale ondersteuningsgelden?
Voor de kernteams van de regio’s die deelnemen aan het programma Organisatiegraad.

Wie kan de financiële ondersteuning aanvragen?
Elk kernteam van een regio die deelneemt aan het programma Organisatiegraad kan de financiële tegemoetkoming eenmalig aanvragen. De penningmeester van het kernteam is contactpersoon voor de aanvraag en vult het formulier, eventueel met hulp van de ROS-adviseur, in.

Wat kan er gefinancierd worden uit de Regionale ondersteuningsgelden
Projectmatige activiteiten die geïnitieerd worden door het kernteam van de regio. De activiteiten dragen bij aan het uitvoeren van het plan van aanpak in de regio, dat onder begeleiding van de ROS wordt uitgerold. Te denken valt aan: kosten voor het organiseren van bijeenkomsten, kosten voor communicatie, inhuur van externe expertise (m.u.v. de ROS) enzovoort. Dit is een voorbeeld van een begroting.

Vacatiegelden en notariskosten worden niet gefinancierd uit de regionale ondersteuningsgelden. Voor notariskosten geldt een aparte regeling. Neem als je kosten maakt voor een (notariële) akte of het regelen van andere formele overeenkomsten contact met ons op via info@organisatiegraad.nl.

Wat is de maximale vergoeding die ik kan aanvragen?
De vergoeding is maximaal € 3.000,-, inclusief btw.

Hoe moet de aanvraag worden ingediend?
Via het aanvraagformulier op onze website.

Wanneer ontvang ik een reactie op de aanvraag?
De beoordelingscommissie streeft naar een reactietermijn van 10 werkdagen. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het bedrag binnen 30 werkdagen op het opgegeven IBAN-nummer uitgekeerd.