Vergoeding notariskosten

Sinds 1 januari 2021 kunnen regio’s die deelnemen aan het programma Organisatiegraad gemaakte notariskosten vergoed krijgen.

Vergoeding notariskosten
Wanneer de samenwerking serieuzere vormen gaat aannemen, is het goed om het één en ander officieel vast te laten leggen bij een notaris. Denk daarbij aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, statuten of andere officiële documenten. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden voor de geselecteerde regio’s binnen het Programma Organisatiegraad vergoed.

De aanvraag
Elk kernteam van een regio die deelneemt aan het programma Organisatiegraad kan eenmalig een financiële tegemoetkoming aanvragen van maximaal € 2.420,- (inclusief btw) voor de gemaakte notariskosten.

Voorwaarden

  • Aanvragen worden alleen ingediend door een kernteam uit een geselecteerde regio van het programma Organisatiegraad – Samen sterk in de regio.
  • De financiële tegemoetkoming is alleen voor het vergoeden van de daadwerkelijke gemaakte (gefactureerde) notariskosten.
  • Indien niet het volledige bedrag wordt gebruikt, kan het restant niet voor andere doeleinden worden ingezet.
  • Er kan niet meer dan het maximale bedrag € 2.420,- (inclusief btw) worden gedeclareerd.
  • Het betreft één vergoeding per regio.

Procedure
Aanvraag indienen
Je kunt de vergoeding notariskosten aanvragen tot uiterlijk 31 juli 2023.

  1. Vul het aanvraagformulier in en stuur deze samen met de betreffende factuur aan info@organisatiegraad.nl. De factuur mag niet ouder zijn dan drie maanden.
  2. Ontvangen aanvragen worden voorgelegd aan een beheercommissie.
  3. Een besluit tot afwijzing of toewijzing van een aanvraag wordt schriftelijk gecommuniceerd aan het desbetreffende kernteam.
  4. De factuur wordt binnen 30 werkdagen uitbetaald op het opgegeven rekeningnummer.

Vragen
Heb je een vraag over de vergoeding notariskosten? Bekijk dan onze veelgestelde vragen of stuur een mail naar info@organisatiegraad.nl.

Deze, en andere, informatie staat ook op het Platform Samen sterk in de regio. Heb je je al aangemeld voor ons platform? https://www.organisatiegraad.nl/aanmelden-platform/