Vergoeding notariskosten

Sinds april 2021 kunnen regio’s die deelnemen aan het programma Organisatiegraad gemaakte notariskosten vergoed krijgen.

Vergoeding notariskosten
Op het moment dat de samenwerking serieuzere vormen gaat aannemen, is het goed om het één en ander officieel vast te leggen bij een notaris. Denk daarbij aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, statuten of andere officiële documenten. De kosten kunnen door het Programma Organisatiegraad vergoed worden. 

De aanvraag
Elk paramedisch samenwerkingsverband kan eenmalig een financiële tegemoetkoming aanvragen van maximaal € 2.420,- (inclusief btw) voor de gemaakte notariskosten.

Voorwaarden

  • Aanvragen worden alleen ingediend door een paramedisch multidisciplinair samenwerkingsverband.
  • De financiële tegemoetkoming is alleen voor het vergoeden van de daadwerkelijke gemaakte (gefactureerde) notariskosten.
  • Indien niet het volledige bedrag wordt gebruikt, kan het restant niet voor andere doeleinden worden ingezet.
  • Er kan niet meer dan het maximale bedrag € 2.420,- (inclusief btw) worden gedeclareerd.
  • Het programma heeft een budget voor de financieringen. Als het budget op is, dan kan er geen vergoeding meer aangevraagd worden.
  • De datum vanaf wanneer met terugwerkende kracht vergoeding notariskosten kan worden aangevraagd is april 2021.

Procedure
Aanvraag indienen
Je kunt de vergoeding notariskosten aanvragen tot uiterlijk 1 juli 2023.

  1. Vul het aanvraagformulier in en stuur deze samen met de betreffende factuur aan info@organisatiegraad.nl. De factuur mag niet ouder zijn dan drie maanden.
  2. Ontvangen aanvragen worden voorgelegd aan een beheercommissie.
  3. Een besluit tot afwijzing of toewijzing van een aanvraag wordt schriftelijk gecommuniceerd aan het desbetreffende kernteam.
  4. De factuur wordt binnen 30 werkdagen uitbetaald op het opgegeven rekeningnummer.

Vragen
Heb je een vraag over de vergoeding notariskosten? Bekijk dan onze veelgestelde vragen of stuur een mail naar info@organisatiegraad.nl.

Deze, en andere, informatie staat ook op het Platform Samen sterk in de regio. Heb je je al aangemeld voor ons platform? https://www.organisatiegraad.nl/aanmelden-platform/